SP-leden doen aangifte van verkiezingsfraude

Er lijkt geen eind te komen aan de sopa waar de Leidse SP-afdeling in terecht is gekomen. Nadat afgelopen maandag fractievoorzitter Paul Day en raadslid Birgitta Dolfing na een al twee jaar durende ruzie binnen de Leidse SP uit de gemeenteraad stapten, heeft een aantal verontruste SP-leden gisteren aangifte van verkiezingsfraude gedaan bij de politie. Zij beschuldigen het bestuur van overtreding van de kieswet en kiezersbedrog.

“Door het opstappen van de raadsleden Day en Dolfing is er een hevige machtsstrijd losgebroken binnen de partij over de opvulling van deze twee raadszetels. In een Algemene Leden Vergadering (ALV) van de SP Afdeling Leiden zijn afgelopen donderdag kandidaten onder druk gezet en zelfs bedreigd om zich vooral niet beschikbaar te stellen voor de opvulling van de vacante zetels,” aldus Muriel Bosman die optreedt als woordvoerder van de groep verontruste leden.

Bosman: “In de kieswet is vastgelegd in welke volgorde opengevallen zetels moeten worden ingevuld. Daar mag niet zomaar een lokaal partijbestuur of een plaatselijke ALV van 37 man wat aan veranderen. De verontruste leden menen dat het bestuur een ontoelaatbare inbreuk op het stelsel van parlementaire democratie maakt”.

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 hebben onze kiezers gekozen op personen die op een officieel vastgestelde lijst stonden. Zij hebben er geen rekening mee hoeven te houden, dat een groepje van 22 SP-leden drie jaar na dato die lijst zou gaan wijzigen, door bepaalde kandidaten via interne partijbesluiten van de lijst ‘af te voeren’. Door zo in te grijpen in de lijst die de SP zelf vóór de verkiezingen had aangedragen, maakt de SP zich schuldig aan kiezersbedrog. Daar staat een gevangenisstraf op van 6 maanden (art 127 Wetboek van strafrecht),” aldus Bosman.

“Daar komt nog bij, dat een deel van de leden dat afgelopen donderdag heeft gestemd over de lijst van 2002 in 2002 niet eens lid was. Zij hebben daarover dus helemaal niets te zeggen. Verder hoeven de kiezers van destijds ook helemaal geen SP-leden geweest te zijn. Het aantal stemmen dat is uitgebracht op de SP is vele malen groter dan het aantal SP-leden. De niet-leden onder de kiezers, die nu zouden willen meepraten over wat er met zijn stem gebeurt, worden daarvan nu uitgesloten door de SP. Geen lid, is geen stem, maar het is juist wel zijn stem! Dat is volstrekt ondemocratisch.”<>Bosman besluit: “De wet is duidelijk: om de kiezer te garanderen dat zijn stem ook werkelijk wordt gebruikt, zoals hij dat heeft bedoeld, is de volgorde van opvolging wettelijk vastgelegd (artikel P-19 en W-1 van de Kieswet). Deze garantie behoort tot de grondrechten van de parlementaire democratie. Die moet beschermd worden tegen een klein clubje in de SP dat drammerig op macht uit is”.

Advertentie

Leiden spcrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×