Trage provincie moet diep in de buidel tasten

Provinciale Staten gaan akkoord met het initiatiefvoorstel waarmee de traagheid bij de provincie Zuid-Holland wordt aangepakt. Burgers en bedrijven die te lang op een beslissing van de provincie moeten wachten, zullen een vergoeding krijgen. Die vergoeding kan oplopen tot € 1.000 per beslissing. Het plan van de Statenleden Hieltjes (VVD), Duijnker, Baruch (PvdA) en Démoed (CDA), wordt op 1 mei 2006 ingevoerd.

Burgers en bedrijven die niet op tijd iets horen van de provincie Zuid-Holland, kunnen in de toekomst simpelweg gebruik maken van het nieuwe “boete-systeem”. Als de provincie te laat is moet zij een ‘boete’ van € 20,- per dag aan de getroffen burger betalen, tot een maximum van € 1.000,-.

Het plan voor de provincie Zuid-Holland is gebaseerd op een voorstel uit de Tweede Kamer. De Kamerleden Wolfsen (PvdA) en Luchtenveld (VVD) willen een vergelijkbare regeling voor de gemeenten, provincies én Rijk invoeren. Voordat het zover is moeten de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich daar nog over uitspreken. Daarop wilden de statenleden niet wachten. Als de provincie Zuid-Holland het plan snel invoert, kunnen de ervaringen bij de provincie Zuid-Holland ook worden gebruikt bij de discussie in de Tweede Kamer.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×