ChristenUnie wil alsnog referendum over Rijn Gouwe Lijn

De ChristenUnie wil via een referendum de inwoners van Leiden alsnog een uitspraak laten doen over het traject van de Rijn Gouwe Lijn. De ChristenUnie is vóór een betere spoorverbinding met Alphen a/d Rijn en Gouda, maar niet door de binnenstad van Leiden. De partij pleit voor verdubbeling van het bestaande spoor tot aan het centraal station.

In het najaar van 2002 is een breed gedragen verzoek tot het houden van een referendum over het tracé van de Rijn Gouwe Lijn door een meerderheid van de Leidse gemeenteraad afgewezen. Deze weigering om een referendum uit te schrijven, heeft volgens de ChristenUnie bepaald niet bijgedragen aan het draagvlak voor de Rijn Gouwe Lijn. “Vele Leidenaren zijn inmiddels cynisch geworden en denken dat de gemeente toch doet wat ze zelf wil,” denkt fractievoorzitter Filip van As. De ChristenUnie is van mening dat het in de komende maanden te nemen definitieve tracébesluit een uitgelezen moment biedt om alsnog het destijds gevraagde referendum uit te schrijven.

Hoewel de ChristenUnie doorgaans geen warm voorstander van referenda is, leent dit onderwerp zich volgens Van As wel goed voor een volksraadpleging. Het voorgenomen tracébesluit leent zich uitstekend voor een referendum, omdat het heel concreet is. “Bovendien gaat het heel veel Leidenaren aan en er is veel belastinggeld mee gemoeid. Ook zijn er twee duidelijke keuzes mogelijk: door de binnenstad of over bestaand spoor. Tenslotte is een verzoek tot het houden van een referendum al drie jaar geleden uitgebracht, waarbij het vereiste aantal handtekeningen ruimschoots werd gehaald. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de behoefte hieraan sindsdien is verdwenen, integendeel. Op de gemeenteraad rust de morele plicht om alsnog aan deze wens te voldoen.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×