Leidse projecten genomineerd voor 'Parels van Integratie'

De Leidse projecten ‘Thuis in de bieb’ en ‘Themis’ zijn door het Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden (KIEM) genomineerd voor de Parels van Integratie 2005. Dit is een landelijke prijs voor de meest aansprekende, effectieve én overdraagbare integratieprojecten. In totaal zijn acht projecten genomineerd, de winnaar wordt op maandag 28 november tijdens een manifestatie in Den Haag bekendgemaakt.

De Leidse genomineerden

‘Thuis in de bieb – een project voor wereldmeiden’ is een ontmoetingsplek voor (allochtone) meiden van 12 tot 18 jaar in Openbare Bibliotheek ’t Spoortje. Het is een huiskamer-leesruimte voor meiden, waar ze hun huiswerk kunnen maken, kunnen surfen op internet of gewoon een beetje kunnen kletsen.

Het idee voor deze ontmoetingsplek is ontstaan na een onderzoek van gemeenteraadsleden naar de vrijetijdsbesteding van allochtone jongeren. Uit dit onderzoek bleek dat er onvoldoende ontmoetingsplaatsen voor allochtone meiden waren, waardoor die veel tijd binnenshuis besteedden. De meiden die tijdens het onderzoek van de gemeenteraad ondervraagd werden, gaven aan wél graag in de bibliotheek te komen, omdat dit een veilige plek is die ook voor hun ouders acceptabel is.

‘Thuis in de bieb’ probeert allochtone meiden te stimuleren meer ‘buiten de deur te komen’. Het idee voor ‘Thuis in de bieb’ is opgepakt door bibliotheek ’t Spoortje, in samenwerking met de gemeente Leiden en Fonds 1818.

‘Themis’ is een project om de maatschappelijke positie van laag- of niet-opgeleide allochtone vrouwen te versterken. De vrouwen volgen een alternatief inburgeringstraject, waarbij de versterking van sociale vaardigheden centraal staat. De methode die bij Themis wordt gebruikt, gaat uit van de belevingswereld, de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Het cursusaanbod wordt daarop afgestemd. Van de vrouwen wordt verwacht dat ze actief aan de cursus deelnemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van discussies, rollenspellen en ontspanningsoefeningen. Nederlandse taal en cultuur zijn onderdeel van de gebruikte werkvormen en oefeningen. Deelneemsters aan Themis worden zo mogelijk gekoppeld aan Nederlandse vrijwilligsters, zodat ze kunnen kennismaken met Nederlanders en hun gewoonten. Zo kunnen ze bovendien hun taalvaardigheid onderhouden en verbeteren. Themis is een samenwerkingsproject tussen o.a. de gemeente Leiden, het ROC Leiden en de Leidse Welzijnsorganisatie.

Parels van Integratie

Het Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden verzamelt en ontsluit via haar website www.integratie.net alle projecten en initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van integratie. Inmiddels zijn er al veel, heel diverse projecten via de website te raadplegen. Met de Parels van Integratie geeft KIEM inzicht in de succesfactoren van integratieprojecten en laat het steden profiteren van elkaars ervaring.

De acht genomineerden worden opgenomen in een publicatie: een praktijkgericht boek waarmee steden direct aan de slag kunnen. De jury, het zogenaamde Comité van Parelvissers, bestaat uit: Guusje ter Horst (burgemeester van Nijmegen), Leonard Geluk (wethouder Onderwijs en Integratie Rotterdam), Lilian Callender (directeur Hogeschool INHolland) en Anne Marie van de Wiel (coördinator Antillianengemeenten). Bij de selectie van de genomineerden lette het Comité van Parelvissers in de eerste plaats op de mate waarin de projecten effectief en spannend zijn. Vervolgens is kritisch gekeken naar de uitvoerbaarheid en kopieerbaarheid van de projecten. Meer informatie over KIEM op de website www.integratie.net.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×