ChristenUnie steunt ontruiming gekraakte kerk

Fractievoorzitter Filip van As steunt het voornemen van burgemeester Lenferink om de gekraakte Leonarduskerk te ontruimen. Hij schrijft dat in een brief aan de heer Staps van de Theatergroep Paradox. De theatergroep huurde de kerk sinds begin september van de gemeente Leiden, de krakers bleken daarvan niet op de hoogte.

Van As vindt de kraakactie wel een complexe aangelegenheid. “De kraakactie is erop gericht een sociaal probleem aan de kaak te stellen. Mijn fractie is, met vele andere fracties in deze gemeenteraad, van mening dat het niet zo mag zijn dat gezinnen op straat moeten rondzwerven zonder dat er enige vorm van opvang is. Dit probleem speelt al langer en is waarschijnlijk ook in de komende jaren een constante bron van zorg, omdat Rijk, gemeente en diverse hulpverlenende organisaties hierover onderling van mening verschillen”.

Van As vindt echter dat de theatergroep niet het ‘kind van de rekening’ mag worden van deze sociale kwestie. De fractie van de ChristenUnie is daarom van mening dat de krakers de voormalige Leonarduskerk dienen te verlaten en dat de gemeente de kerk moet laten ontruimen als de krakers niet vrijwillig vertrekken.

“Of, en zo ja waar, de door de krakers bedoelde doelgroep op andere wijze opvang kan worden geboden, is zeker een belangrijke vraag”, aldus Van As in zijn brief: “Maar dat dient los te worden gezien van uw gerechtvaardigde belangen om te kunnen beschikken over deze locatie”.

Leiden kraakkerk


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×