Volgend jaar extra steun voor Leidse minima

De gemeente Leiden en een aantal regiogemeenten zijn met de verzekeraar Zorg en Zekerheid aanzienlijke kortingen overeengekomen op de premies van de collectieve ziektekostenverzekering voor Leidse minima. Daarnaast hebben Burgemeester en Wethouders besloten om in 2006 extra geld uit te keren aan de Leidse minima.

Ziektekostenverzekering
Een belangrijk onderdeel van het Leidse Minimabeleid is de collectieve ziektekostenverzekering voor minima: de AV Gemeente. Klanten hebben hierbij de keuze uit twee pakketten, de AV Gemeente Standaard (Standaard) en de AV Gemeente Top (Top). Bij beide verzekeringen draagt de gemeente bij in de premie. B&W heeft besloten deze verzekering in 2006 voort te zetten. In de nieuwe Zorgverzekeringswet is het mogelijk binnen een collectiviteit korting te krijgen op de premie van zowel de aanvullende verzekering als op de nominale premie. De met Z&Z overeengekomen korting bedraagt bij de nominale premie 10% (dat is maximaal) en bij de aanvullende verzekering 8,5%.

B&W heeft besloten de gemeentelijke bijdrage voor 2006 net als in 2005 bij beide verzekeringen vast te stellen op een bedrag gelijk aan de hoogte van de premie van de AV Gemeente Standaard. Voor 2006 wordt dat een bedrag van 21,25 euro per maand.

Hogere uitkeringen
De groep van minima heeft de afgelopen jaren al veel moeten inleveren. Daarom heeft B&W besloten in 2006 extra geld aan de Leidse minima uit te keren. Voor minima ouder dan 65 jaar betekent dit dat het bedrag van de bestaande éénmalige uitkering verhoogd wordt van 182 euro naar 250 euro. Ook de jaarlijkse uitkering voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt verhoogd van 250 euro naar 300 euro.

Nieuwe maatregelen
Voor minima onder de 65 jaar is het wettelijk niet toegestaan een éénmalige uitkering te verstrekken. Als uit koopkrachtcijfers blijkt, dat deze groep er op achteruit gaat, dan wil B&W een regeling bedenken waarmee toch zoveel mogelijk van deze minima in aanmerking kunnen komen voor een extra bedrag van maximaal 200 euro per huishouden. Dit nieuwe beleid moet in het eerste kwartaal van 2006 klaar zijn.

Gift in plaats van lening
Verder is besloten dat mensen die langer dan drie jaar van een minimuminkomen leven vanaf 2006 de bijstand voor bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine als gift krijgen in plaats van een lening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat er geen sprake mag zijn van verwijtbaarheid. Ook zullen de nog openstaande leningen, die hiervoor de afgelopen jaren zijn verstrekt en die aan dezelfde voorwaarden voldoen, worden kwijtgescholden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×