Cornelis Joppenszprijs voor Bram Pater

Op 8 december ontving Leiden Noord-bewoner Bram Pater het Cornelis Joppenszbeeldje uit handen van wethouder Ron Hillebrand. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een speciale zaak of op een bepaald terrein voor de stad Leiden.

Pater kreeg de onderscheiding vanwege zijn vele inspanningen voor zijn woonwijk: Leiden Noord. Hij was onder meer bewonersvertegenwoordiger in de stuurgroep Wijkontwikkeling Leiden Noord, maar ook daarbuiten spande hij zich veelvuldig in om de wijk te verbeteren. Zijn ongezouten kritiek was daarbij kenmerkend, “maar altijd constructief” aldus Hillebrand.

Ook als ‘hoffotograaf’ voor Leiden Noord heeft Pater menige gebeurtenis voor het nageslacht vastgelegd. Wethouder Hillebrand roemde de jarenlange inzet van de heer Pater en noemde hem de enige fulltime vrijwilliger. De gehuldigde toonde zich zichtbaar ontroerd bij het in ontvangst nemen van de prijs.

Het Cornelis Joppensz Beeldje is een miniatuur in brons, naar het oorspronkelijke standbeeld van Wenkebach. Cornelis Joppensz was de Leidse weesjongen, die in 1574 in het belegerde Leiden het eerste teken van de bevrijding bracht.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×