Opening eerstelijns gezondheidscentrum

Komende vrijdag wordt een nieuw eerstelijns gezondheidscentrum (BTR) door wethouder Buijing geopend. Het centrum is een initiatief van fysiotherapeute Cecile Rõst, zij heeft met collega’s het pand aan de Rijnsburgerweg 95 enthousiast omgevormd tot gezondheidscentrum.

Wethouder Buijing vindt het zeer positief dat in deze wijk het aanbod groeit op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. “De wijk is volop in ontwikkeling; denk aan de nieuwbouw die de afgelopen jaren is gepleegd en de toekomstige ontwikkeling van het Stationsgebied. De gemeente heeft de afgelopen jaren al veel werk gemaakt van het bevorderen van samenwerking op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. Samenwerkingsverbanden zijn de manier om op wijkniveau een op de vraag toegesneden aanbod van voorzieningen te creëren De nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal deze ontwikkeling alleen maar versterken.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×