Van der Luit (D66) pleit voor parkeren op voetbalvelden

23

Sportman en kandidaat-raadslid Aad van der Luit (D66) ziet in voetbalvelden en de recreatieweide bij Zwembad De Vliet alternatieven voor het met opheffing bedreigde parkeerterrein aan de Haagweg. Dat zei hij dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van de Business Club Leiden in Koetshuis de Burcht. Van der Luit ging daar in debat met zijn VVD-opponent Juliette Gilissen die met een vooorkeurscampagne voor haar partij de raad in wil. Gilissen staat op plek 13 bij de VVD en is daarom niet zomaar verkiesbaar. Van der Luit is door D66 op een vierde plek gezet en maakt een goede kans om met voorkeurstemmen in de raad te komen.

Volgens van De Luit is het van belang om terreinen op meerdere manieren te gaan gebruiken. “Er zijn tegenwoordig technieken waarmee gras zo hard wordt als beton, daar kan je zelfs met een vrachtwagen overheen en dus ook prima parkeren. Die velden liggen er een groot deel van de tijd verlaten bij.”

Echt spannend werd het niet tussen de twee kandidaat-raadsleden die het op veel punten met elkaar eens waren. Wat wel opviel was het feit dat Van der Luit met een aantal standpunten lijnrecht inging tegen de standpunten van zijn partij. Zo is Van der Luit faliekant tegen de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. “Sowieso niet door de binnenstad en over bestaand spoor kan je al met de trein, dus dat hoeft ook niet,” aldus Aan van der Luit die wel voorstander is van de RGL West, van Leiden naar de kust.

Over het feit dat hij er een aantal afwijkende meningen op nahoudt ten opzichte van zijn partijgenoten maakt Van der Luit zich geen zorgen. Die ruimte krijgt hij volgens eigen zeggen van D66. “En iedereen die zegt dat ik het geen zes maanden uithoudt, moet ik teleurstellen. Ik blijf zitten, al is het in m’n eentje,” aldus een strijdvaardige Van der Luit die de stad wil (mee)besturen vanaf de straat en niet vanachter een bureau.

Over een andere stelling waren de twee kandidaat-raadsleden het roerend eens: De gemeente moet meteen alle steun stopzetten aan de vrijplaatsen van Eurodusnie aan de Koppenhinksteeg en de Boerhaavelaan. Van der Luit trok fel van leer tegen deze ‘profiteurs’ die door zich niet aan de regels te houden en geen huur te betalen voor oneigenljke concurrentie zorgen. Bijvoorveeld voor de horeca door in de Koppenhinksteeg maaltijden aan te bieden voor drie euro. Gilissen was het van harte met hem eens, maar wees er fijntje op dat haar partij al lange tijd tegen de vrijplaatsen strijd, terwijl D66 voor het behoud stemde.

Gilissen kondigde na afloop van het debatje nog aan best wethouder te willen worden: “Ik had bedacht dat ik dan wethouder wordt en Aad burgemeester.”

Delen

23 reacties

 1. Paul van Meenen op

  Zo is het: bij D66 heeft Aad die vrijheid! Dat komt hem, D66 Leiden en onze stad het meest te goede.

  Is het overigens nog over de reclamebelasting gegaan? Ter herinnering: VVD voor, D66 tegen. Of over de precario, waarvan de door de VVD gesteunde verzes(6!)voudiging van de tarieven door D66 is omgebogen naar een redelijke en verantwoorde verhoging. Hoedt u voor namaak: D66 is de partij voor ondernemend Leiden (en de sportpartij, de mobiliteitspartij, de onderwijspartij, de studentenpartij etc..). ’t Is moeilijk bescheiden te blijven 😉

 2. Aad vander Luit op

  Ik reageer op het artikel ‘van der Luit pleit voor parkeren op voetbalvelden’.

  Dat moet genuanceerder ter voorkoming van misverstanden. Er bestaat een net dat volgens een bepaald procédé bewerkt wordt. Dat net gaat 20 tot 30 centimeter in de grond en dan verhardt het net dusdanig dat je er met een vrachtwagen overheen kunt rijden. Dit wordt al jaren toegepast bij flatgebouwen om te zorgen dat de hoogwerker van de glazenwasser niet wegzakt. Daar liggen wellicht mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn jaren geleden al eens aangekaart door mijn toemalige collega bij het Sportbedrijf en hoofd van de Cultuurtechnische afdeling, Kees Kortekaas maar daar is, zover ik weet, niets mee gedaan. Bij zwembad de Vliet zie ik mogelijkheden voor K&G. Er is een grote speelweide die na 18.00uur niet meer gebruikt. Verder heeft Chris het debat goed weergegeven want de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij niet alleen schreef maar ook zeer kritische vragen stelden.

   

  Aad van der Luit                

 3. cees mentink op

  Wanneer ‘Luit’ in de gemeenteraad komt,

  en dat komt hij! – gaan we interessante

  tijden tegemoet.  Minder praten, minder

  onderzoeken. Actie!

  De politiek komt in ieder

  geval dichter bij de mensen.

  Dat wordt wel tijd!

  En laat JULIETTE de benodigde plm. 325

  voorkeurstemmen krijgen voor een raadszetel.

  Juliette & Luit… The beauty & the beast.

  Ggggrrrr.

 4. Goh, Paul, wat eenzijdig weer van je.

  De VVD heeft inderdaad vóór de reclamebelasting gestemd. Niet, omdat we zelf nu graag dat belastinginstrument erbij hadden, maar omdat de ondernemers zélf graag meer geld hadden om zo gezamenlijk feestverlichting voor de winkelstraten te kunnen regelen en andere mooie dingen te kunnen doen. Dat geld wordt zoals jij weet direct doorgesluisd naar de ondernemers zelf! Dat d66 liever die wens van ondernemers niet wilde vervullen, is natuurlijk jullie goed recht.

  Dat de VVD een ver6voudiging van de precario gesteund heeft, is echt lariekoek. De Raad heeft in zijn geheel -ook de VVD- besloten die verhoging te verminderen. Een VVD-wethouder voorop, die een aantal maal met succes gezocht heeft naar mogelijkheden om die ver6voudiging, waar de gehele (!!) raad al eerder mee instemde, kleiner te maken.

  Hoedt u voor namaak? Ik zou zeggen, hoedt u voor mensen, die hun eigen draai aan de waarheid geven!

  Arme Paul, je overige kwalificaties van D66 zijn al net zo bestrijdbaar, om kort te blijven:

  de sportpartij: dankzij de VVD en geen andere partij is de raad serieus aan de slag gegaan met nadenken over wat we nu eigenlijk met sport willen in deze stad > de sportnota.

  de mobiliteitspartij: door overal betaald parkeren in te voeren ? De VVD denk echt aan mobiliteit: voldoende ruimte voor parkeren, vooral ook onbetaald (!), een verbinding tussen de a4 en a44 en een rondweg voor Leiden, om maar s iets te noemen.

  De onderwijspartij: wat heeft d66 daarvoor gedaan dan ? De VVD heeft steeds maar weer aangedrongen bij de wethouder van d66 om eens te beginnen ons te laten zien hoe groot het probleem is: dan kunnen we en willen we dat oplossen! Tot nu toe is Hessing daar helaas nog steeds niet in geslaagd. Praatjes vullen geen gaatjes, maar DOEN!, da’s de VVD.

  De Studentenpartij? Laat me niet lachen Paul. Ook in de D66-nota kun je niet wonen! De VVD heeft straks in ieder geval een paar studenten als raadslid: lijkt me een mooi begin…en D66…. ?

  Blijf inderdaad maar bescheiden Paul, dat siert je meer ! 🙂

  Mooie metafoor, Cees, Beauty & the Beast houden we erin! 🙂

   

   

   

   

   

 5. Claas Griffioen op

  Het is niet te geloven! Eindelijk een waardig aankomend raadslid, die zich nu al om K&G bekommert. Blijft K&G dan toch nog in Leiden en krijgen deze Ambassadeurs van de gemeente Leiden dan eindelijk weer de gelegenheid om op een terrein op Leids grondgebied te repeteren? Soms komen dromen uit. 

 6. D66 gunt, bij monde van V/d Luit, minder draagkrachtigen dus geen goedkope warme maaltijd. Nou, dat weten we dan ook weer.

 7. eric krijgsman op

  Beste E. Meijer

  Volgens mij wordt iedere Leidenaar een warme maaltijd gegund, ook door D66. Maar waar het om gaat, zoals Aad van der Luit aangeeft is dat deze organisaties zich niet aan de regels houden en mede daardoor oneerlijke concurrentie vormen voor de horeca. Overigens kan ik uit ervaring als student zeggen dat een zelfgemaakte warme maaltijd voor minder dan drie euro te bereiden is.

  Eric Krijgsman (JD Leiden) 

 8. StadsBelang Leiden op

  Oliebollen,snert,koffie,Warme goedkope maaltijden,de stad schoonvegen wat is dit, politiek soms.

 9. Denkt D66, bij monde van de heren V/d Luit en Krijgsman, nu echt dat degenen die aan de Koppenhinksteeg een goedkope maaltijd nuttigen naar zo’n duur, door D66’ers gefrequenteerd, restaurant zullen uitwijken, als die tent gesloten wordt? Naar ik heb begrepen komen o.a. dak- en thuislozen er een warme hap halen.
 10. Leiden Ontzet op

  Vreemdparkeren

  Het zogenaamde vreemdparkeren is in Leiden een groot probleem. De term vreemdparkeren slaat niet op de wijze waarop een auto wordt neergezet: achterstevoren, ondersterboven, of op zijn kant, maar op de plaats waar dit als vreemd wordt ervaren. De vreemdparkeerder neemt namelijk een plaats in, die door een bewoner wordt beschouwd als de zijne. Om dit vreemdparkeren tegen te gaan, wordt dan vervolgens betaald parkeren ingevoerd gekoppeld aan een parkeervergunning voor bewoners. De vreemdparkeerder zal dan ergens anders vreemdgaan. Op deze wijze zal het betaald parkeren, al of niet met vergunning, zich als een olievlek verbreiden over het Leidse grondgebied. Op deze wijze verdient de plaatselijke overheid een aardig centje bij en wordt de autobezitter die toch al door de staat wordt uitgekleed (wegenbelasting, bezineaccijns enz.), ook een melkkoe voor de plaatselijke overheid. Verder blijkt in de praktijk dat een duur betaalde parkeervergunning nog geen garantie is voor een parkeerplek, omdat er namelijk meer auto’s dan vergunningen zijn. Het parkeerprobleem wordt dan ook niet veroorzaakt door de gierige autobezitter die niet wil betalen, maar vooral door te weinig parkeerplaatsen waar dat nodig is. Natuurlijk zijn er mensen die vinden dat er teveel auto’s zijn; hier wat aan doen heeft echter maatschappelijke consequenties voor de individuele vrijheid en ons economisch systeem ( In de brand steken zoals in Frankrijk lijkt me geen optie).

  Juist in Leiden is het parkeerbeleid vlees nog vis. Al tientallen jaren wordt er gedreigd met parkeergarages in en om de binnenstad, maar verder dan een verkiezings belofte is het nooit gekomen, en ook nu wordt ons weer van alles beloofd. Het is dan ook geen wonder dat ondernemend Leiden zelf voor een oplossing heeft gezorgd door het organiseren van een park-and-ride aan de Haagweg. In plaats van de hierdoor gewonnen tijd te gebruiken om het probleem aan te pakken, heeft ons bestuur alleen maar lopen pronken met dit initiatief en wil het bestuur er nu zelfs een eind aan maken. Het lijkt er steeds meer op dat de Leidse overheid er geen belang bij heeft het parkeerprobleem op te lossen en dat zij liever de schaarste aan parkeerplaatsen exploiteert onder het mom van dienstverlening. Wie niet gediend is van deze dienstverlening moet niet gaan zeuren bij de overheid over dit probleem. Zelfs bewoners die voor een blauwe zone pleiten, krijgen nul op het rekest: de kosten van handhaving zijn te hoog, dat zou alleen kunnen als u de boete in de vorm van een parkeervergunning vooruitbetaald.

  Een beter idee is om demontabele paaltjes te vragen met een sleutel voor iedere bewoner, zoals dit bij het Stadhuisplein ook mogelijk is. ( of kan dit alleen voor notabelen)

  Mocht dit echter niet lukken, dan kunt u beter tot het gilde der vreemdparkeerders toetreden in plaats van de hulp van de overheid in te roepen of voortaan gaan fietsen.

  Jan Boer ( fietser )

  Stadspartij Leiden Ontzet

  Stemwijzer stem lijst 12

 11. Zou dhr. van der Luit kunnen vertellen:
  – welke steun aan deze vrijplaatsen gestopt moet worden?
  – waarvan onterecht geprofiteerd wordt?
  – welke regels overtreden worden?
  – als er overtredingen zijn: waarom er geen maatregelen getroffen worden?

  Is het niet opmerkelijk dat in andere steden de gemeente zelf juist het soort aktiviteiten opstart die in de koppenhinksteeg plaatsvinden?

 12. simon platteel op

  Ik begrijp niet wat er tegen die vrijplaatsen is, deze hebben een behoorlijke sociale functie,de weggeef winkel waar een behoorlijk aantal mensen gebruik van maken,en dan die goedkope maaltijden niks mis mee, er lopen een grote hoeveelheid mensen naar de voedselbank dus waarom daar niet,ik zelf gaat daar vanaf morgen ook gebruik van maken,ik zelf denk dat Koppenhinksteeg best een opknap beurt moet krijgen en dat daar geld voor vrijgegeven moet worden. 

 13. Doe voedselbank en de weggeefwinkel zijn natuurlijk ultieme voorbeelden van onaanvaardbare concurentievervalsing, als ik de lijn van D66 Leiden even doortrek. D66 Leiden zal dus, bij monde van de heer V/d Luit (?), pleiten voor sluiting van deze voorzieningen. Ook dat weten we dan weer.

 14. marco van duijn op

  Aad van der Luit weet niet waar hij het over heeft. Vrijplaats Koppenhinksteeg houdt al 36 zijn eigen broek omhoog en zover ik als bestuurslid van Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg kan overzien, zonder ook maar 1 cent gemeentesubsidie. Sterker nog, het is dankzij de investeringen van de vrijplaatsorganisaties dat de gemeentepanden (nota bene monumenten) nog overeind staan en na al het achterstallig onderhoud niet in de gracht zijn gezakt.

  Straks draagt de gemeente de panden over aan Ons Doel, worden de panden gerenoveerd en worden wij huurders. En wat betreft de vergunningen. Wij hebben in 2001 al aan het college aangeboden vergunningen deze aan te vragen, maar die zag liever juppenhokken aan de Oude Rijn en ging niet op ons aanbod in.

  Maar Aad van der Luit laat zich liever niet hinderen door enig kennis van zaken. Hij doet liever aan borrelpraat. Van D66 had ik echter wat meer respect verwacht voor de tientallen vrijplaatsvrijwilligers en niet te vergeten duizenden mensen die van de vrijplaatsinitiatieven gebruik maken. Toen ik gisteren Peter Bootsma om tekst en uitleg vroeg liet hij me weten dat deze discussiedraad alle antwoorden bevatten. Nou goed, in dat geval weten vrijplaatssympathisanten in ieder geval waar ze hun stem niet aan moeten geven.

 15. “D66 is de partij voor ondernemend Leiden (en de sportpartij, de mobiliteitspartij, de onderwijspartij, de studentenpartij etc..)”… en de partij van de vrouw met de beste benen in de politiek:

 16. Aad vander Luit op

  Geachte heer van Duijn,

  Wellicht is het handig dat u mij om tekst en uitleg vraagt uiteindelijk zou ik de uitlatingen gedaan hebben en niet mijn goede vriend Peter Bootsma!  

 17. Aad vander Luit op

  Geachte mevrouw/meneer T.Wee,

  Als u met ‘verhelderen’ bedoelt u het licht laten zien dan moet ik u helaas teleurstellen dat gaat mijn kunnen te boven. Het spijt mij.

 18. Ik vraag om opheldering. Zie de vragen onder het stukje van Jan Boer.
  Laat ik het eenvoudiger stellen:
  Hoeveel Euro steun hebben die profiteurs van de gemeente gekregen?

 19. Aad vander Luit op

  Geachte mevrouw/meneer T.Wee,

  U heeft mij het woord profiteur niet zien of horen gebruiken! Is ook niet van toepassing. Een fijne zondag verder.

 20. Wat ik dan ook wel weer interessant vind, is de uitspraak van v.d. Luijt: “Ik bllijf zitten, desnoods in mijn eentje”. Bedoelt dhr v.d. Luijt hiermee: Ik blijf zitten als ik een zetel krijg, of dat nou voor D66 is of voor mijzelf of voor welke andere partij dan ook? Met andere woorden, als ik tegen de D66 ideeën in ga, ga ik toch vrolijk voor mijzelf in de raad zitten?

  Ik zou zo iemand niet in mijn partij willen hebben.

  Maar goed in gaan tegen de eigen partij is bij D66 natuurlijk niet vreemd, afganisthan, Pechtold. Weet u nog???

   

 21. Meneer v.d. Luijt, draait u nou niet zo om de vraag heen. De vraag is duidelijk: hoeveel geld steun hebben de vrijplaatsen gekregen? Of u het nou profiteurs of niet heeft genoemd. U heeft gezegd dat ze steun van de gemeente krijgen/hebben gehad en dat dit gestopt moet worden. Het lijkt me dat u dan ook weet hoeveel dit is geweest. Dus daar kan u toch wel antwoord opgeven?

   

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline