Pvda en SP haalden ChristenUnie bij college-onderhandelingen

De ChristenUnie is op nadrukkelijk verzoek van de Pvda en de SP uitgenodigd om aan de college-onderhandelingen deel te nemen. GroenLinks was direct al welkom. Die partij wordt door de Pvda en de SP als logische partner gezien. Dat meldt burgemeester Lenferink die als informateur heeft onderzocht welke partijen met elkaar het beste een nieuw kunnen gaan vormen. “Op basis van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen komen de partijen, met uitzondering van Leefbaar Leiden en de Stadspartij Leiden Ontzet, tot het advies om eerst de vorming van een college bestaande uit PvdA (als grootste partij) en SP (als grootste winnaar) te onderzoeken.

Op basis van deze vooorkeuren heeft er gisteren een verkennend gesprek plaatsgevonden met de fractievoorzitters van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. “In dit gesprek stond de bereidheid van deze partijen om op een aantal politiek gevoelige onderwerpen tot overeenstemming te komen centraal. Het gaat hierbij om bereikbaarheid en mobiliteit (o.a. RijnGouweLijn, parkeerbeleid en openbaar vervoer), de Oostvlietpolder, de Woonvisie, de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, de organisatie en omvang van het welzijnswerk en de gebiedsuitbreiding van de zondagsopenstelling,” zo laat Lenferink weten.

De partijen hebben de bereidheid uitgesproken om op deze onderwerpen tot overeenstemming te willen komen. Ook hebben de vier partijen uitgesproken dat ze tot een nieuwe, opener, meer extern gerichte, bestuursstijl en –cultuur willen komen.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×