ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP willen samen

7

Gisteren hebben de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdA en de SP gesproken over de komende college-onderhandelingen. Dat bevestigt SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “De SP, PvdA en de ChristenUnie zijn de grote winnaars van de verkiezingen. De Leidenaren hebben duidelijk gemaakt dat het tijd is voor een frisse, linkse wind in Leiden, en wij willen die wens respecteren.”

Donderdagavond maakt burgemeester Lenferink, die als informateur optreedt, zijn bevindingen openbaar tijdens de extra raadsvergadering waarin ook de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd.

Delen

7 reacties

 1. Eigenaardige ommezwaai van de ChristenUnie. De CU ging de gemeenteraadsverkiezingen in middels een lijstverbinding met het CDA. Maar kiest nu voor een samenwerking in een college met partners die ideologisch gezien mijlenver af staan van het christelijke gedachtegoed. Vanwaar deze plotselinge keuze?

 2. Piet Schuur op

  @ René:D

  Hoezo ommezwaai van de CU ? De standpunten van CU, PvdA , GL en SP liggen gezien hun acties op sociaal gebied toch veel dichter bij elkaar dan bij die van VVD, D66 en CDA ? Op gemeentelijke , menselijke maat moet niet te veel zeuren over grote ideologiën, laat dat maar aan landelijke strategen over. En wat dacht u van de rol die RGL, Oostvlietpolder en Haagwegterrein hierbij gespeeld hebben ? En u spreekt nu van een plotselinge keuze ? De CU is  de enige partij die al vier jaar geleden inzag dat het binnestadstracé tot problemen zou leiden. Overigens had de LeidseMilieuRaad daar indertijd ook al een negatief advies over uitgebracht.

   

   

 3. Zo mijlenver staat de CU niet van de ideologie van deze andere kandidaat-college partijen. Los van het RGL verhaal vind ik de CU  een bijzonder sociale en menselijke partij. Veel progressiever dan bv. het CDA. Ik ben dan ook best positief over een evt. deelname.

 4. @Margreet Stol “zo mijlenver staat de CU niet van de ideologie van deze andere kandidaat-college partijen”. Jammer hoe weinig kennis mensen nog hebben van de parlementaire geschiedenis in dit land. De CU is in 2000 ontstaan uit een fusie van het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) en de RPF (Reformatorisch Politieke Federatie). Het GPV had de Heilige Schrift, waarvan de Drie Formulieren van Enigheid* van de Gereformeerde Kerken in Nederland de hoofdsom leren, als grondslag en regel voor haar handelen. Ook op staatkundig terrein. De RPF had als enige (sec!) norm voor haar politieke denken en handelen het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God zoals ten aanzien daarvan ook beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid. Hierbij liet zij zich leiden door de christelijke levensovertuiging zoals die in het reformatorische grondmotief van schepping, zondeval en verlossing door Jezus Christus tot uitdrukking wordt gebracht. In de zgn. Uniefundering van de ChristenUnie worden deze grondbeginselen in feite herhaald/overgenomen. Ook het Kernprogramma voor de lange termijn, dat als uitgangspunt geldt voor de vertegenwoordigers van de partij op elk niveau (dus ook CU-raadsleden -en wethouders), koppelt politieke onderwerpen aan ‘het leven naar God’s geboden’. Waar dat o.a. toe leidt: geen koopzondagen of winkelopenstelling op zondag, terugdraaien van de abortuswet, intrekking van de euthanasiewetgeving, niet-huwelijkse relaties mogen niet dezelfde positie krijgen als het huwelijk, de overheid moet cultuuruitingen tegen gaan waarin God’s naam en eer publiek wordt aangetast en Zijn geboden worden geschonden (Cartoonrelletje?) etc. etc.

  Met zeloten die de politiek als instrument voor hun godsdienstbelijdenis hanteren moet je uitkijken als sociaal-democraat, liberaal of verlicht denker. Verklaart deze zendingsdrang om God’s Woord uit te dragen in de politiek misschien het fanatisme waarmee Van As vier jaar lang tegen de RijnGouweLijn ageerde en in raadsvergaderingen bij burgemeester Lenferink meer zendtijd wist te verkrijgen dan een andere eenmansfractie zoals LWG-De Groenen? Met politieke ideologieën heb ik geen moeite. Wel met godsdienstfanaten die nog steeds de scheiding van kerk en staat in Nederland niet aankunnen. CU in een progressief college? Nou nee, dank u feestelijk. 400 jaar Verlichtingsdenken moet toch wel wat meer hebben opgeleverd.

  Piet Schuur, kent u eigenlijk de beginselen van uw eigen partij wel?

  *de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561/62, de Heidelbergse Catechismus uit 1563 en de Dordtse Leerregels uit 1618/19

 5. Piet Schuur op

  @ René 😀

  Wat aardig dat u zich eens verdiept hebt in de grondslagen van de CU. Maar in het tweede deel van uw stukje draaft u wat door. Ik krijg de indruk dat u de mensen graag in hokjes plaatst, als die hokjes maar niet aan een levensovertuiging gekoppeld worden.  Vanwaar die angst  daarvoor bij u ?  U zegt geen moeite te hebben met politieke ideologieën. Maar als er mensen er voor uitkomen dat hun politiek handelen ergens door geinspireerd wordt heeft u daar wel moeite mee. Wat is dat bij u ? Zijn hun argumenten dan daardoor minder waardevol ? Zou de heer van As misschien veel spreektijd gekregen hebben van de burgemeester Lenferink over bv de RGL omdat hij meer inhoudelijks te melden had dan LWG-De Groenen ? De vekiezingsuitslag laat dat denk ik wel zien.

  Overigens trekt u wel zonder enige kennis van zaken de conclusie dat de CU mijn partij zou zijn. Oordeelt u altijd zo ? Dan vrees ik voor de verdere geloofwaardigheid van uw bijdragen. Onderzoek eerst en schrijf dan raad ik u aan. Sterkte met de toekomst.

   

 6. René,
  Graag wil ik mijn reactie op jouw verhaal, zoals geschreven op de weblog van Marije vd Berg, hier even herhalen;
  Als zgn. linkse persoon wil ik toch even iets zeggen over het stukje van René…
  Volgens mij is de CU behoorlijk met haar tijd meegegaan, net als bv. de SP.
  Werd de SP vroeger gezien als starre, dogmatische Marxisitisch-Leninistische club, is dit tegenwoordig ook niet meer zo.
  Net als de CU, die in tegenstelling tot de SGP, ook met haar tijd is meegegaan.
  De CU haalt haar overtuiging dan wel uit de Bijbel, maar gelukkig niet letterlijk en dogmatisch meer, zoals de SGP.
  Ik vind de CU, zeker in Leiden, dan ook best een sociale, progressieve partij, zeker linkser dan het CDA. (minima, milieu, vluchtelingen etc.).
  Wat betreft de zondagsopenstelling van winkels; als voormalig kleine zelfstandige vind ik enige bescherming voor deze kleine ondernemers om niet constant mee te moeten doen met het Massaconsumisme best oke.
  Ik ben dan ook blijer met de CU in een coalitie dan het CDA (of de VVD).
  Ik ben als linkse rakker een beetje een buitenbeentje in mijn gereformeerde familie. Ik raad hun echter liever aan CU te stemmen dan CDA, om bovenstaande redenen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline