Lenferink wil college-onderhandelingen begeleiden

Op verzoek van de fractievoorzitters heeft burgemeester Lenferink als informateur onderzocht welke partijen samen een nieuw college willen vormen. Nu dat duidelijk is geworden is die opdracht volbracht. De vier partijen die nu gaan onderhandelen, hebben Lenferink echter gevraagd om het proces tot het einde te blijven begeleiden. “Zaken als ervaring, beschikbaarheid, continu├»teit, bekendheid met de Leidse situatie en dossiers een rol gespeeld,” aldus Lenferink die bereid is om als formateur op te treden.

“Er is nadrukkelijk afgewogen of een dergelijke rol past bij de functie van de burgemeester, gezien zijn voorzitterschap van de raad en het nieuwe college. Op basis van deze afweging hebben de betrokken partijen mij gevraagd mijn rol als procesbegeleider voort te zetten,” aldus Lenferink die de gemeenteraad morgen om toestemming zal vragen voor deze nieuwe rol. “Het mag mijn functioneren als voorzitter van uw raad niet in de weg staan. Vandaar dat ik uw raad vraag zich hierover uit te spreken,” aldus Lenferink.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×