Ondertekening convenant opvang daklozen in Leiden

Komende woensdagavond wordt op het politiebureau aan de Langegracht het convenant getekend waarin afspraken staan over het maken van een beheerplan, zowel voor de opvanglocatie van daklozen op het Nuon-terrein, gebouw B, als voor de omgeving. De ondertekenaars zijn onder andere; omwonenden, ondernemers, zorginstellingen, woningcorporaties, de politie, GGD Noord-Holland Zuid, belangenbehartigers van daklozen en de gemeente Leiden.

Het is voor het eerst in Nederland dat op initiatief van bewoners en in overleg met alle betrokken partijen een convenant is opgesteld. Op 31 januari is de gemeenteraad akkoord gegaan en later ook B&W. In het beheerplan wordt afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat geldt voor het beheer van de openbare ruimte en van de opvanglocatie voor daklozen op het gebied van onderhoud, de openbare orde en veiligheid. Voorop staat het handhaven van een goed woon- en werkklimaat in de wijk, met onder andere ook een 24-uursmeldpunt voor incidenten en signaleringen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×