CDA wil geld van Peijs voor oplossen spoorknelpunten

Het Leidse college moet ‘met twee handen’ een eenmalige, unieke mogelijkheid aangrijpen om de spoorknelpunten op de Morsweg en deHaagweg op te lossen. Die oproep doet CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan nu bekend is geworden dat CDA-minister Karla Peijs éénmalig 300 miljoen euro uittrekt om gemeentelijke spoorknelpunten op te lossen. Gemeenten moeten voor 1 juni 2006 een aanvraag indienen.

De ‘regeling éénmalige uitkering spoorse doorsnijdingen’ is bedoeld om spoorknelpunten in het stedelijk gebied aan te pakken. Dit is bijvoorbeeld het geval met de lijn Leiden-Utrecht, die vlak na het station zowel de Morsweg als de Haagweg kruist.

De Haan: “Wij hebben in het verleden meerdere keren gevraagd om verdubbeling van het spoor tussen Utrecht en Alphen. Dat geldt ook voor het stuk langs de Haagweg. Als zo’n verdubbeling gecombineerd wordt met het omhoog brengen van het spoor, ben je drie knelpunten kwijt: de twee kruispunten van het spoor met de Morsweg en de Haagweg én de lage spoorbrug over de Rijn. Maar wij kregen steeds te horen: ‘er is geen geld voor’. Nu lijkt dat geld er dus wel te zijn. De minister betaalt namelijk mee.”

Niet alleen de twee kruispunten, maar ook het Haagweg-parkeerterrein zou hier volgens De Haan van kunnen profiteren. “De ontwikkeling langs het spoor levert tot nu toe niet genoeg op om ook de beloofde parkeergarage van 1000 plaatsen te kunnen bouwen. Die is dan ook door het college uit de plannen geschrapt. Maar met het geld van Peijs lijkt daar nu een oplossing voor te zijn,” aldus De Haan.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de minister, moet het project bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad, en daarnaast goed zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving of de veiligheid. De Haan: “Mij lijkt dat Leiden op alle punten voldoet aan de subsidie-eisen. De stad wordt beter bereikbaar, veiliger en helpt ook om de luchtvervuiling op de Morsweg te verminderen”.

Volgens De Haan moet het college onmiddellijk met de betrokken partners om de tafel om de plannen verder uit werken: “We mogen deze trein niet missen. Ik weet natuurlijk wel dat de prioriteiten van dit college ergens anders liggen, maar deze regeling biedt een unieke, totaaloplossing voor het hele gebied rond de Haagweg, inclusief het behoud van de parkeervoorzieningen.”

De regeling werd afgelopen week ook al aangekaart door Sleutelstad-lezer Piet Schuur die ernaar verwees in de discussie over de verplaatsing van het parkeerterrein aan de Haagweg.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×