D66: "VVD-wethouder komt toezeggingen niet na"

D66 vindt VVD-wethouder Rogier van der Sande onbetrouwbaar nu hij toezeggingen rond de aanleg van ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan de bewoners van de Loskade in Leiden Zuid-West niet is nagekomen. Volgens D66-raadslid Peter Bootsma zijn er op het gedeelte van de Trekvliet tussen de spoorbrug en de Vrijheidslaan 15 ligplaatsen voor pleziervaartuigen toegezegd aan de bewoners. Die ligplaatsen zouden vorig vaarseizoen al gerealiseerd zijn, maar dat werd uitgesteld naar dit jaar, zodat de gemeente genoeg tijd zou hebben om de aanleg van steigers te regelen. “Afgelopen februari bleek echter dat er in het geheel niets gebeurd was om de bedoelde steigers aan de Loskade aan te leggen,” aldus Bootsma die zich nu met de bewoners afvraagt of het de gemeente deze keer wel zal lukken om de steigers tijdig aan te leggen.

Volgens D66 heeft de Leidse ambtenarij gemeld dat er geen problemen waren, zodat de steigerbouwers snel aan de slag zouden kunnen gaan. De partij richt zijn pijlen daarom op wethouder Van der Sande die verantwoordelijk is voor het havenbeheer.

“Waar nu nog een hek de wijk van de Trekvliet afschermt, zouden steigers moeten komen zodat bootjes kunnen worden aangemeerd. Daarmee zou een boulevard-achtige omgeving kunnen ontstaan. Ook financieel was er geen probleem: de gemeente zegde toe de aanleg van de steigers voor te financieren, en het daarvoor benodigde geld zou worden terugverdiend uit de liggelden,” aldus Bootsma die daarom niet begrijpt dat er nog niets is gebeurd. Het ontlokt D66 de (schriftelijke) vraag aan het College van B&W of dat ook van mening is dat de overheid in het algemeen en de wethouder verantwoordelijk voor havenbeheer in het bijzonder, betrouwbaar moet zijn.

Bootsma vraagt namens D66 verder waarom aan de raad geen kredietvoorstel is voorgelegd om de aanleg van de steigers mogelijk te maken. Ook wil de partij de toezegging dat de beloofde steigers nog voor het komende vaarseizoen worden aangelegd.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×