Ook Buijing weg als wethouder

Na Ron Hillebrand heeft nu ook de tweede Pvda-wethouder, Hans Buijing, bekend gemaakt dat hij ’tot zijn spijt’ niet terugkeert in het nieuw te vormen college. Net als Hillebrand heeft ook Buijing te horen gekregen dat de Pvda niet met hem verder wil. In een eerste reactie geeft hij aan ‘zeer teleurgesteld’ te zijn dat hij door de PvdA niet in staat wordt gesteld om een aantal door hem in gang gezette en belangrijke maatschappelijke onderwerpen af te maken. Als voorbeeld noemt hij de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de herijking van het welzijnsbeleid, het programma Wonen-Zorg-Welzijn en de afronding van het project huisvesting voorzieningen dak-en thuislozen, waaronder de opvang op het Nuon-terrein. Buijink wenst in een eerste reactie de PvdA-fractie ‘veel sterkte en wijsheid in de komende collegeonderhandelingen’.

Pvda fractievoorzitter Marije van den Berg wil nog niet op het vertrek van beide wethouders reageren. “Vanmiddag komen we met een verklaring,” aldus Van den Berg.

Buijing maakt sinds september 2000 deel uit van het college. In die periode was hij onder andere belast met de portefeuilles Onderwijs, Emancipatie, Wonen, Welzijn, Ouderen en Zorg. Buijing: “Ik ben vooral trots op die Leidse bewoners en op de instellingen die constructief hebben meegewerkt aan het zoeken naar een oplossing voor de dak- en thuislozenproblematiek in Leiden. Daar had ik in de komende jaren nog heel graag mijn steentje aan bij willen dragen. Ook denk ik met veel plezier terug aan de samenwerking met de ambtelijk medewerkers. Ik hoop mij in de toekomst, op welke wijze dan ook, in te blijven zetten voor het oplossen van de belangrijke maatschappelijke problemen waar we voor staan”.

Advertentie

Leiden hillbuiweg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×