Pvda: "Handhaven wethouders niet geloofwaardig"

“Met pijn in het hart heeft de fractie van de Leidse PvdA geconcludeerd dat het onverstandig is haar beide wethouders in een volgend college te laten terugkeren. Enerzijds is dat een rechtstreeks gevolg van de recente verkiezingsuitslag, met daarin de duidelijk verwoorde kiezersroep om een andere bestuursstijl, anderzijds omdat de veranderde verhouding in een nieuw te vormen college terugkeer niet geloofwaardig zou maken”. Die verklaring heeft de Pvda-fractie net naar buiten gebracht.

“Dat neemt niet weg dat beide wethouders zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Leiden,” zo laat de fractie van de Pvda verder weten. “Ron Hillebrand (1961) was gemeenteraadslid en later fractievoorzitter tussen 1991 en 2002. Na eerder in 1995 te zijn ingevallen voor de destijds zieke Tjeerd van Rij, werd Hillebrand in 2000, na Van Rij’s vertrek, wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer. In die hoedanigheid wist hij niet alleen successen te behalen in grote projecten als de Aalmarkt, Binnenste Beter, Leiden-Noord en de herinrichting van de Luifelbaan, maar ook in kleinere, minder zichtbare zaken als een nieuw Sociaal Statuut of een vergaande overeenkomst met woningcorporatie Portaal”.

Hans Buijing (1960) kwam in 2000 in een keer in de raad als wethouder. Na het vertrek van Hans Baaijens werd Buijing wethouder Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie. “Ook Buijing wist op veel beleidsterreinen successen te boeken, bijvoorbeeld bij de verbetering van de kinderopvang, de ouderenhuisvesting en recentelijk nog bij de keuze voor een permanente opvang voor dak- en thuislozen, aldus de fractie.

De verklaring gaat verder: “Niettemin heeft de fractie geconcludeerd dat terugkeer van beide wethouders onwenselijk is, gelet op de veranderde signatuur van het nieuw te vormen college en de mate waarin de beide wethouders geassocieerd zullen blijven met het huidige collegebeleid. De PvdA fractie is diep onder de indruk van de constructieve manier waarop beiden met hun teleurstelling zijn omgegaan. Een dergelijke opstelling verdient niet alleen respect, maar vervult ook een voorbeeldfunctie voor een nieuwe generatie politici, ongeacht de signatuur”.

Eerder had de fractie al de wens te kennen gegeven een meer open bestuursstijl en elan van een nieuw college te verwachten dat bovendien voor minstens een derde uit vrouwen zou bestaan. “De Pvda-fractie beschikt momenteel over voldoende nieuwe wethouderskandidaten die aan een dergelijk college invulling kunnen geven. Op een later moment zullen deze kandidaten bekend worden gemaakt,” zo laat de partij weten.

Na de vorming van een nieuw college zal de Pvda ‘op gepaste wijze’ afscheid nemen van beide wethouders.

Advertentie

Leiden hillbuiweg


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×