Oud-voorzitter Pvda wil heroverweging wethoudersbesluit

Oud Pvda-voorzitter Tan Toan Hok wil dat de Pvda Leiden aanstaande vrijdag een ledenverdadering bijeenroept. Tijdens die ledenvergadering wil hij een motie indienen waarin de fractie wordt opgeroepen om het besluit om nu al wethouders aan te wijzen voor het nieuwe stadsbestuur te heroverwegen. Het besluit over de definitieve aanwijzing van wie namens de Leidse Pvda wethouder wordt in het nieuwe stadsbestuur zou opgeschort moeten worden tot het finale moment, waarop er een nieuw stadsbestuur is geformeerd op basis van een programakkoord.

Hok schrijft met verbijstering en toenemende verontrusting kennis te hebben genomen van de berichtgeving rond het wegsturen van de wethouders Hillebrand en Buijing en zou graag zien dat minstens één van hen alsnog tot het te vormen college toetreedt. “Al was het maar, omdat de overdracht van dossiers dan begeleid zoud worden door een collectief geheugen, dat verder gaat dan de waan van de dag. En al was het maar om nieuwe wethouders ervoor te behoeden een willoze speelbal te worden van het ambtenarenapparaat. Daarvoor heb je wel enige ervaring nodig in een nieuw college,” aldus Hok in een toelichting.

“Juist vanwege de schade, die in de publieke beeldvorming aan de Partij van de Arbeid wordt toegebracht, heb ik gemeend jullie als afdelingsbestuur te verzoeken de informatieve bijeenkomst van a.s. vrijdag, 17 maart 2006, de formele status te geven van een reguliere ledenvergadering van de afdeling Leiden van de Pvda,” aldus Hok in een mail aan het bestuur en de fractie van zijn partij. “Het zou jullie sieren, als jullie zelf de beslissing nemen dit te doen in plaats van dat ik de statutaire weg zou moeten volgen door een formele procedure met handtekeningen van een aantal leden in gang te zetten.”

Leiden hillbuiweg


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×