Gebruiksbeperking Hooglandse Kerk wordt ingetrokken

De gebruiksbeperking van de Hooglandse Kerk komt per 15 april te vervallen. De gebruiksbeperking werd al in 2004 met het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Kerk afgesproken vanwege het gebruik van gordijnen in de winterkerk. Na 15 april worden de gordijnen opgetrokken en kan de Hooglandse Kerk weer zonder gebruiksbeperking verder worden gebruikt. Tot die tijd verleent de Brandweer de Hooglandse Kerk een tijdelijke gebruiksvergunning en voert zij extra controles uit. Het College van Kerkrentmeesters stelt de Brandweer vooraf op de hoogte van komende evenementen en zorgt voor extra begeleiding tijdens de reguliere diensten en de evenementen.

In 2005 is door de Brandweer Hollands Midden regionaal beleid ontwikkeld voor het gebruik van brandmeldinstallaties in kerken in de regio. Sinds medio 2005 is de Brandweer, mede op basis hiervan, met betrokkenen bezig om voor alle kerken in Leiden nieuwe gebruiksvergunningen op te stellen. Deze nieuwe gebruiksvergunningen moeten passen binnen de veranderende wetgeving over brandveiligheid en het veranderende gebruik van kerkgebouwen. Dat betekent ook dat daardoor niet meer voor ieder evenement een nieuwe tijdelijke gebruiksvergunningen hoeft te worden opgesteld. Verwacht wordt dat dit traject in 2006 en 2007 kan worden afgerond.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×