Ook bij D66 is de lente aangebroken. Geen linkse, maar een Leidse.

D66: "Kiezer grote verliezer onderhandelingsresultaat"

D66-fractievoorzitter Paul van Meenen veegt de vloer aan met het tussentijdse resultaat van de lopende college-onderhandelingen tussen de Pvda, SP, GroenLinks en de ChristenUnie. Van Meenen noemt het bereikte resultaat over de RijnGouweLijn een ‘klap in het gezicht van alle Leidenaren die voor de SP en de Christenunie hebben gestemd’ en vindt dat vooral de SP kiezersbedrog pleegt. “Deze partijen hebben immers de kiezer voorgehouden dat zij mordicus tegen het tracé door de binnenstad waren en dat dit dus geen reëel alternatief zou zijn. Een keihard punt dat nu gewoon losgelaten wordt,” aldus een verbolgen Van Meenen. D66 zal een referendum over de RGL overigens wel steunen, maar geeft de voorkeur aan een ‘preferendum’, een vondst van D66-minister Pechtold. Het preferendum is een referendum, waarin meer dan twee alternatieven naast elkaar en gelijktijdig aan de burger worden voorgelegd.

Ook op de andere punten waarover de partijen inmiddels overeenstemming hebben bereikt, heeft Van Meenen forse kritiek. “De toekomstige collegepartijen stellen dat in een nieuwe parkeernotitie uitspraak gedaan zal worden over de toekomstige rol van het Stadsparkeerplan. Aan de huidige parkeervoorziening Haagweg wordt geen woord besteed. Volgens D66 betekent dit uitstel het definitieve einde van deze prachtige voorziening. De resterende tijd om tot overeenstemming met de NS te komen over een passend bestemmingsplan is hiermee immers volstrekt ontoereikend geworden”.

Om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren, kiezen de onderhandelaars voor een rondweg over de ‘Kanalenroute’. “Hiermee wordt de VVD rechts ingehaald door de SP, die onder andere tijdens het debat in de Professoren- en Burgemeesterswijk uitdrukkelijk liet weten dat daar wat hen betrof geen sprake van kon zijn. Een eventuele rondweg zou om de stad heen moeten worden gelegd. D66 ziet dit als ordinair kiezersbedrog”.

Over de nieuwe Oostvlietpolderplannen is D66 wel enthousiast. Van Meenen: “De door de onderhandelende partijen fel bekritiseerde insteek van D66 ten aanzien van de Oostvlietpolder vormt nu het resultaat van hun onderhandelingen: de partijen laten hun oordeel afhangen van de Raad van State. Als die het bestemmingsplan verwerpt mag de polder groen blijven. Maar als de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt zullen de SP en de Christenunie, die de verkiezingen mede dankten aan hun keiharde keuze voor het behoud van de polder, akkoord gaan met de realisatie van een bedrijventerrein. Vrienden van de Oostvlietpolder: u wordt door deze partijen hartelijk bedankt voor de bewezen diensten”.

De onderhandelende partijen kiezen voor een centrale rol van de LWO in het welzijnswerk. Dat maakte burgemeester, en formateur, Lenferink vandaag bekend. Van Meenen noemt dat ‘een mes in de rug van wethouder Buijing die met veel moeite bereikt had dat ook andere aanbieders zich op de markt van het welzijnswerk mochten gaan begeven en waarmee het ongezonde monopolie van de LWO ten einde was gekomen’. Van Meenen: “Hij zal nu opgevolgd worden door een wethouder die afkomstig is uit het LWO: iedereen weer braaf in de mand! De gebruikers van de buurthuizen wordt hiermee naar het oordeel van D66 groot onrecht aangedaan”.

Over het terugdraaien van de uitgebreide winkelmogelijkheden op zondag richt de D66-voorman zijn pijlen vooral op GroenLinks. “D66 heeft samen met Groenlinks het initiatief genomen om de zondagsopenstelling ook voor bijvoorbeeld supermarkten buiten het centrum mogelijk te maken. Niet alleen 12 zondagen per jaar maar, als de ondernemers daar zelf voor kiezen, elke zondag. D66 gaat er van uit dat Leidenaren en Leidse ondernemers heel goed zelf kunnen bepalen wat goed voor hen is en wanneer zij hun welverdiende rust willen nemen. Zo niet het nieuwe College: Groenlinks buigt voor de Christenunie”.

Leiden havana


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×