Meevaller van bijna 17 miljoen voor Hoogheemraadschap

Door verschillende oorzaken heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een financiële meevaller van bijna 17 miljoen euro. De meevaller komt de komende jaren ten goede van de belastingbetaler. Dit houdt niet in dat de belasting omlaag gaat, de tarieven blijven stijgen door grote investeringen in het waterbeheer maar deze stijging zal iets lager uitvallen dan eerder verwacht. Van de meevallers heeft 4,6 miljoen euro een blijvend karakter. Deze voordelen zijn grotendeels al verwerkt in de begroting 2006 zodat hiermee rekening is gehouden met de belastingtarieven voor dit jaar.

Daarnaast zijn er voor 12,3 miljoen euro eenmalige meevallers. Deze meevallers zijn voor een deel gerealiseerd door inspanningen bij de afwikkeling van oude zaken. Zo kon overeenstemming worden bereikt over eindafrekeningen voor grensoverschrijdend afvalwater. Dit is water dat door buurwaterschappen wordt gezuiverd en waarvoor Rijnland betaalt. Daarnaast was er een groot aantal niet beïnvloedbare meevallers, zoals bijvoorbeeld een hoger dividend van de Nederlandse Waterschapsbank.

Ruim de helft van het resultaat wordt de komende jaren ’terugbetaald’ aan de belastingbetalers. Het resterende deel van de meevaller wordt gebruikt om de eenmalige kosten te betalen van een doelmatigheidsonderzoek dat op dit moment bij het hoogheemraadschap loopt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×