Gemeente doet niets aan meeuwenoverlast

De gemeente Leiden gaat geen ontheffing vragen van de Flora- en Faunawet om vergaande maatregelen te kunnen nemen tegen de talloze meeuwen die in grote delen van de stad de bewoners tot wanhoop drijven. Dat schrijft het College van B&W in antwoord op vragen van de Leidse CDA-fractie. Wel is de gemeente het met het CDA eens dat de broedende meeuwen voor een zeer ongewenste situatie zorgen. Volgens burgemeester Lenferink onderneemt de gemeente nu geen stappen omdat alle, onder andere door het CDA, voorgestelde maatregelen geen resultaat opleveren. Wel gaat de gemeente onderzoeken of er gemeenten zijn die wel succes hebben met het bestrijden van meeuwenoverlast. Ook stak Leiden al haar licht op in Schotland waar recent onderzoek is gedaan naar de meeuwenproblematiek. Ook overweegt de gemeente om in het centrum sterkere vuilniszakken in te zetten, zodat de meeuwen deze niet kunnen openscheuren.

Het CDA stelde in haar vragen niet alleen dat de meeuwen mensen uit hun slaap houden, maar ook dat ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Doordat ze tijdens het leegeten van vuilniszakken voorbijgangers aanvallen, zouden die van schrik onder een auto kunnen lopen. Volgens het college is uit gedragsonderzoek bij meeuwen echter nooit gebleken dat deze zich agressief gedragen tegen mensen.

Leiden meeuwen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×