Anti-meeuwenvereniging moet overlast aanpakken

Advocaat Mr Roland Mans van De Clerq Advocaten uit Leiden adviseert Paul Vernooijs van de website meeuwenoverlast om het initiatief te nemen een ‘anti-meeuwenvereniging’ op te richten. Die vereniging zou dan samen met de gemeente bij de provinciale en landelijke overheid kunnen aandringen op het mogelijk maken van maatregelen om de meeuwenoverlast te bestrijden. Wettelijk gezien zijn die mogelijkheden zeer beperkt, tenzij de minister een ontheffing verleent. De gemeente kan zelfstandig niets doen. Mans adviseert mensen die overlast ervaren dan ook zich rechtstreeks tot de minister van LNV en Gedeputeerde Staten te wenden.

Voordat het ministerie of de provincie een ontheffing kan verlenen om meeuwen de ver- of bejagen, moet wel eerst worden vastgesteld dat de Zilvermeeuwen in Leiden een bedreiging vormen voor de volksgezondheid of andere dieren, voor veel schade zorgen of een gevaar opleveren voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Op basis daarvan kan de minister de Zilvermeeuw op een lijst zetten, waardoor van de wettelijke bepalingen kan worden afgeweken.

Leiden meeuwen


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×