Uitreiking certificaten Inburgering in Leiden

Morgen krijgen Oud- en Nieuwkomers die met succes het Inburgeringsprogramma hebben afgerond een certificaat uitgereikt. Het gaat om ongeveer 50 inwoners van Leiden en de regiogemeenten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst tussen 15.30 uur en 18.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis zal wethouder Gerda van den Berg van Welzijn en Zorg de certificaten uitreiken. Voor de Oudkomers bestond het inburgeringsprogramma uit taallessen en begeleiding naar (gesubsidieerd) werk, een opleiding opvoedersondersteuning of maatschappelijke participatie. De Nieuwkomers volgden een taalprogramma, maatschappelijke oriëntatie en indien nodig beroepenoriëntatie.

Wethouder van den Berg wijst op het belang van deze inburgeringscursussen: “Integratie betekent voor mij volwaardige deelname aan maatschappelijke activiteiten. Inzet dus op werk, vrijwilligerswerk, onderwijs en contacten tussen buren. De Oud- en Nieuwkomers die vandaag hun certificaat krijgen hebben een grote stap in de goede richting gezet. Ik ben daar erg blij mee.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×