College zingt naar hartelust mee bij oefening koraal

Burgmeester Henri Lenferink zong woensdagavond samen met zijn echtgenote uit volle borst mee tijdens de repetitie voor de koraalmuziek bij muziekvereniging Concordia aan de Langegracht. Henri Lenferink zong mee alsof in zijn naam de poort van Brielle geopend moest worden. Ook de wethouders Gerda van den Berg, John Steegh en Paul Jonas waren hierbij aanwezig. Onder de bezielende leiding van dirigent Wim de Ru werden de acht gezangen, ondersteund door muzikanten van Concordia en Werkmans Wilskracht, doorgenomen. Om de muzikanten wat meer houvast te bieden op 3 oktober worden de gezangen nog een laatste keer gespeld in aanwezigheid van heel wat fanatieke Leidenaars, die zich geheel vrijwillig opofferen als proefkonijn. Voor velen vormt de repetitie voor de koraalmuziek, evenals de inschrijving voor Haring en Wittebrood de opmaat voor Leidens Ontzet.

Onder de nodige hilariteit worden de zangers met zachte hand gemaand wat andere accenten te leggen. Met plezier worden de betreffende coupletten nog eens opnieuw ingezet. Dirigent Wim de Ru vindt de repetitieruimte van Concordia door de steeds uitdijende massa zangers en muzikanten te klein worden en stelde voor voortaan uit te wijken naar De Waag of naar de Hooglandse Kerk, die voor dit doeleinde gratis door koster Vroomans wordt aangeboden.

Dinsdagochtend om acht uur vindt de Koraalmuziek plaats aan de voet van het standbeeld van Van der Werff. Op het programma staan: O Ghij stad van Leiden, Merck toch hoe sterck, Leiden Stad van mijn hart, Liedje van Koppelstok, Mijn Nederland, Mijn Land, Hymne en het Wilhelmus. De tekst van de gezangen zullen niet meer gratis ter plekke worden uitgedeeld. Om mee te kunnen zingen is het nodig de liederenbundel mee te nemen, dan wel deze voor twee euro aan te schaffen bij de leden van de commissie.

Advertentie

Leiden 3 Oktober 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×