SGP Katwijk wil landelijk onderzoek naar meeuwenoverlast

De fractie van SGP in Katwijk dringt bij het Katwijks college van B&W aan op een regionale aanpak van problemen die meeuwen in de woongebieden veroorzaken. De SGP constateert dat de overlast zich niet uitstuitend beperkt tot de kustplaatsen. Ook de grote steden kampen met soortgelijke problemen. De SGP haakt dan ook in op het initiatief van het stadsbestuur van Leiden om de meeuwenoverlast regionaal te bestrijden. Verder heeft de SGP de discussie over meeuwenoverlast landelijk opgestart. De SGP-fractie van de Tweede Kamer is verzocht een onderzoek in te stellen om de overlast landelijk in kaart te brengen.

Door de discussie op landelijk niveau te voeren wil de SGP aansturen op het initiëren van afdoende maatregelen en wetgeving. Momenteel ontbreekt het gemeenten aan wetgevende kaders om de overlast effectief aan te pakken.

Doordat de meeuwen zich steeds vaker in woongebieden nestelen, zijn de afgelopen jaren veel inwoners, tijdens de broedtijd, door agressieve meeuwen aangevallen. Ook het krijsende geluid van ‘straatmeeuwen’ in de nachtelijke uren, houdt de gemoederen bezig.

De SGP Katwijk steunt de regionale aanpak van overlast en wil van het Katwijks gemeentebestuur weten of zij wil meewerken aan het initiatief van de gemeente Leiden.

Advertentie

Geen categorie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×