Online burgerpanel vandaag van start

Vandaag ontvangen de 625 inwoners van Leiden die zich hebben aangemeld voor het online burgerpanel in Leiden de eerste vragenlijst van de gemeente. Het LeidenPanel kan de gemeente adviseren over uiteenlopende onderwerpen, inzicht geven in hoeverre er draagvlak is voor beleid en hoe de Leidse bevolking denkt over maatschappelijke kwesties. De resultaten kunnen dienen als input voor communicatie- en beleidsplannen.

De gemeente Leiden wil de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid en het bestuur vergroten en heeft daarom het LeidenPanel opgezet. Het LeidenPanel krijgt een paar keer per jaar via internet een korte vragenlijst voorgelegd. Het is voor de gemeente Leiden een nieuwe manier om met inwoners in contact te komen en het komende jaar dient dan ook als proef.

De gemeente heeft aan de hand van een aselecte steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie 3600 Leidenaren een uitnodiging gestuurd voor deelname aan het LeidenPanel. Hiervan heeft 17% zich aangemeld. Dit is een vergelijkbaar resultaat met de burgerpanels in andere steden als Delft, Zwolle en Heerlen. Door deze manier van samenstelling is het panel onafhankelijk en representatief voor de Leidse bevolking. Het onderwerp van de eerste peiling is: ‘Informatievoorziening van en over de gemeentelijke organisatie’. Met de uitkomsten van deze peiling wil de gemeente proberen de informatie- voorziening vanuit de gemeentelijke organisatie zoveel mogelijk af stemmen op de wensen van de inwoners.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×