PvdA en GL willen meer banen voor bijstandsgerechtigden

PvdA en GroenLinks in Leiden hebben samen een initiatiefraadsvoorstel geschreven dat moet leiden tot meer banen voor bijstandsgerechtigden. Als het aan de twee partijen ligt worden werkgevers die opdrachten van de gemeente willen uitvoeren verplicht banen voor bijstandsgerechtigden of stageplaatsen te creëren. Hans van Egdom (GroenLinks) en Roelof van Laar (PvdA) hebben het initiatief genomen voor dit voorstel. Van Egdom: “In een plan dat vorig jaar is aangenomen staat dat er nog een discussie kwam over hoe we dit vorm zouden kunnen geven. Sindsdien is het echter stil. Daarom nemen wij nu het initiatief het College op te dragen alsnog met plannen te komen.”

Als de gemeente grote opdrachten door anderen laat uitvoeren schrijft de gemeente een inschrijving uit, een aanbesteding. In de aanbesteding vermeldt de gemeente wat er moet gebeuren en aan welke eisen een opdrachtnemer moet voldoen. In dit eisenpakket kan ook staan dat werkgevers banen voor bijstandsgerechtigden of stageplaatsen creëren. Van Egdom en Van Laar hebben dat ‘sociale winst’ op aanbestedingen genoemd. Van Laar: “In andere gemeenten, zoals Rotterdam en Utrecht, boeken ze al sociale winst. In Dordrecht zijn ze er al acht jaar mee bezig en komen er per jaar 80 bijstandsgerechtigden aan de slag. De gemeente bespaart daardoor elk jaar een miljoen op de uitkeringen. Als dat in Leiden ook gebeurt kunnen we dat geld weer gebruiken om andere bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen.”

Niet alleen voor gemeenten en bijstandsgerechtigden is dit plan gunstig. Een reïntegratiebedrijf of onderwijsinstelling kan als werkgever optreden, waardoor bedrijven alleen de loonkosten en sociale lasten betalen. Doordat de werkgevers veel administratieve rompslomp wordt bespaard heeft het voorstel ook voor hen voordelen. Uit onderzoek in Dordrecht blijkt dan ook dat bedrijven niet meer geld vragen om een klus te klaren dan wanneer er sociale winst behaald hoeft te worden. Van Laar en Van Egdom willen dat de gemeente Leiden bedrijven verplicht 5% van de aanneemsom te gebruiken voor sociale winst.

Van Egdom: “Het gaat om verschillende soorten werkzaamheden. De gemeente besteedt veel uit, bijvoorbeeld werk in de zorg, de groenvoorziening, het welzijn, de catering, maar ook aan reïntegratiebedrijven zelf. Ook zij kunnen een bijdrage leveren.” Ook op andere werkgevers die met de gemeente samenwerken, moet een groter beroep gedaan worden hun verantwoordelijkheid te nemen, vinden PvdA en GroenLinks. Van Laar: “Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars die samen met de gemeente een gebied ontwikkelen. Of organisaties die subsidie krijgen van de gemeente. Ook met hen kunnen we afspraken maken over sociale winst. Ook dit blijkt in andere gemeenten goed te werken.”

De gemeente moet natuurlijk wel het goede voorbeeld geven en zelf ook voldoende plekken aanbieden. Daarom zijn Van Egdom en Van Laar ook blij dat het College in de begroting heeft opgenomen dat er 100 werkervarings- en stageplaatsen bij de gemeente moeten komen. Van Egdom: “Nu zijn die nog op één hand te tellen. Het vorige College wilde niet verder gaan dan streven naar vijftig, nu komen er honderd. Dat is één plek op elke 18 medewerkers. Daarmee geeft de gemeente echt het goede voorbeeld.” Om de visie van de twee partijen werkelijkheid te maken moet er nog veel gebeuren. Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij het aan de slag helpen van bijstandsgerechtigden. Toch dringen de partijen aan op spoed.

Van Laar: “We zullen ons best doen om het voorstel meteen na de begrotingsbehandeling, op 7 december, aangenomen te krijgen. Daarna moet alles binnen een jaar geregeld zijn. Dan moet er behoorlijk doorgewerkt worden, maar de voorbeelden uit de rest van het land liggen er al. We denken dus dat het haalbaar is.”

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×