Rita Verdonk debatteert over onderwijskwesties

Zaterdag hield de VVD in de Hogeschool Leiden een onderwijscongres. Rita Verdonk, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, was gastvrouw en debatvoorzitter. Mocht de VVD na de verkiezingen opnieuw in het kabinet komen, dan gaat Rita Verdonk voor de ministerspost op Onderwijs. Er waren drie discussierondes, waarin een panel van experts, een panel van ervaringsdeskundigen en de zaal met elkaar in gesprek gingen over diverse stellingen. Verdonk hield de touwtjes en vooral de microfoon stevig in eigen hand.

Het congres begon met een discussieronde over ‘schoolklimaat’ Er werd een filmpje getoond van een docent die werd bedreigd en de klas uit werd gezet. Hierna werd gediscussieerd over methodes om docenten te ondersteunen, zoals de mogelijkheid aangifte te doen zonder dat de naam en het adres van de docent in het proces-verbaal terechtkomen. Er moet ook een oplossing komen voor probleemjongeren, zodat de discussie daarna ging over ‘rebound’. Wanneer moet je een leerling verwijderen? Waar moet die heen? Hoe werkt ‘rebound’? Hoe moet het daarna verder? Rebound betekent in de praktijk dat jongeren in een kleine, aparte klas terechtkomen en veel begeleiding krijgen, zodat ze daarna hopelijk kunnen terugkeren naar het gewone schoolsysteem.

Rita Verdonk liep zelf in de zaal rond met haar microfoon om het publiek te laten reageren. Ook werd meerdere malen de stemming gepeild van de zaal. Docenten in de zaal gaven aan dat van het veiligheidsbeleid dat op het ministerie wordt gemaakt, in de praktijk niets te merken valt. Ook werd gepleit voor het behoud van speciaal onderwijs, om echte probleemjongeren de hulp te kunnen geven die zij nodig hebben.

De tweede discussieronde ging over de kwaliteit van het onderwijs. Experts hielden een pleidooi voor competentiegericht onderwijs, waarna docenten en ervaringsdeskundigen daar kritiek op leverden. De eerste stelling luidde: ‘Het leesniveau van kinderen die van de basisschool komen is te laag. Dit komt omdat in het moderne onderwijs leren vooral ‘leuk’ moet zijn.’ De tweede stelling was: ‘Docenten die de d’s en t’s niet correct kunnen plaatsen, horen niet in het onderwijs thuis.’

Het derde deel van het congres betrof het leraarschap. Hoe moet een nieuw beloningssysteem voor leraren eruit zien? Hoe wordt het leraarschap echt aantrekkelijk voor hoog opgeleide professionals? Ook hierover waren de meningen van zaal, experts en deskundigen sterk verdeeld.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×