Wethouder Keur blijft overeind

De verhoging op de sporttarieven en de precario op reclameborden van sportverenigingen is voorlopig voor een jaar van de baan en het college moet de gemeenteraad ook nog maar eens overtuigen van de noodzaak de rioolheffing in plaats van de gebruikers bij de huiseigenaren te leggen. Dat gevoegd bij enkele minder ver strekkende, maar wel door de raad belangrijk gevonden aangenomen moties en amendenten waren de enige werkelijke hobbels waarin het College van B & W de raad in meerderheid tegenover zich vond. De begroting voor 2007 is dinsdagavond door de gemeenteraad aangenomen. De collegedragende partijen (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie) steunden de eerste collegebegroting van wethouder Raymond Keur. De oppositie, of zoals burgemeester Lenferink de oppositie kwalificeerde, de collegeknagende partijen (VVD, CDA, D66, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet) stemden allen tegen de begroting van Keur. Zonder al te grote kleerscheuren heeft Keur zijn eerste begroting, zij het nog niet echt overtuigend, overleefd. De vergadering die moest leiden tot het vaststellen van de begroting duurde van 16.00 uur tot 1.00 uur. Raymond Keur werd weliswaar door de oppositie behoorlijk onder druk gezet en had grote moeite de juiste woorden te vinden om zichzelf te verdedigen, maar bleef uiteindelijk toch overeind. De hete herfst die Keur was aangezegd bleef uit.        

Op het punt van de medische heroineverstrekking en de ondergrondse bewaakte fietsenstalling Stadhuisplein ontstond wel de nodige discussie maar de raad heeft er genoegen mee genomen dat daar in een later stadium in de commissies op wordt teruggekomen. Ook het vrijbesteedbare budget voor de gemeenteraad was lang onderwerp van debat. Veel tijd werd gespendeerd aan het te voeren Leidse minimabeleid.  

De tegenbegroting van de VVD werd in zijn geheel verworpen inclusief alle op zich sympathiek gevonden moties en amendementen van VVD-raadslid Arend Jan Sleijster. 

Later vandaag zullen wij u informeren over verdere details uit de gemeenteraadsvergadering over de begroting 2007.

  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×