Bewoners praten mee over de toekomst van hun buurt

Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet trekt vanaf deze week de wijken in – in Voorschoten en Leiden – om met bewoners in gesprek te gaan over haar plannen voor de komende jaren. De samenleving verandert. Huurders hebben hele andere woonwensen dan een aantal jaar geleden. Zo is er vanwege het langer zelfstandig blijven wonen van senioren, behoefte aan meer aangepaste woningen. Er is een grotere behoefte aan meer ruimte, meer flexibiliteit in de woning. Allemaal wensen die vragen om een ander, aangepast aanbod. Woningcorporaties kennen deze wensen goed. Het gaat ze om het leveren van de kwaliteit van wonen waar huurders om vragen. Woningcorporaties worden daarom steeds meer maatschappelijke ondernemingen, zij willen kwaliteit toevoegen aan de maatschappij op het gebied van wonen. Zij willen in samenspel met belanghouders goed inspelen op de maatschappelijke vragen en behoeften.

Voor de Leidse woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet gaat kwaliteit van wonen hand in hand met kwaliteit van de wijk. Zij gaat daarom de komende jaren fors investeren in de kwaliteit van haar woningen en de wijken waarin ze staan, onder het motto ‘wij leveren MAATWERK IN WONEN aan onze klanten’.

De Sleutels van Zijl en Vliet presenteert haar plannen voor 2006 – 2010 aan bewoners en partners tijdens een vijftal speciale wijkbijeenkomsten die deze week van start gaan. Hiermee wil de woningcorporatie belanghebbenden een stem geven in de invulling van haar doelstellingen voor de komende jaren.

Op de website van de Sleutels van Zijl en Vliet www.dsvzev.nl vindt u een overzicht wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. Tevens kunnen de medewerkers van de afdeling klantenservice van de Sleutels van Zijl en Vliet geïnteresseerden precies vertellen waar en wanneer deze wijkbijeenkomsten worden gehouden. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (071) 516 26 36, van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren en op vrijdagochtend.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×