Centrummanager mag blijven

Centrummanager Robert Strijk mag blijven. Dat heeft het College dinsdag besloten. Als het aan het College van B & W ligt wordt de samenwerking met het Centrummanagement gecontinueerd. Er is een evaluatierapport uitgebracht over het centrummanagement en de conclusie hieruit is dat het goed functioneert en dat alle partijen het erover eens zijn dat dit initiatief zijn vruchten afwerpt en moet blijven voortbestaan. De sfeer is in de binnenstad is beter dan ooit en gestelde doelen worden bereikt. Het rapport doet aanbevelingen om de samenwerking tussen gemeente en centrummanager nog verder te verbeteren. Het College stelt jaarlijks een bedrag van 180.000 ter beschikking van het centrummanagement, waarvan een gedeelte voor het salaris van Robert Strijk en een gedeelte voor de organsiatie en promotie van evenementen in de binnenstad.      

Het College ziet wel een gevaar: De centrummanager is veelal de initiatiefnemer en uitvoerder. Hiermee bestaat de kans dat er vanuit de ondernemers een passieve houding ontstaat.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×