Parkeerrestrictie of 13 miljoen tekort

In het WOP Noord is een parkeerrestrictie opgenomen voor Leiden-Noord. Dit is volgens de berekeningen noodzakelijk om de verbetering van de Willem de Zwijgerlaan te kunnen betalen. Via deze parkeerrestrictie wordt geprobeerd de omgeving in de nieuw te bouwen parkeergarages te krijgen. De bewoners van Leiden-Noord zijn massaal tegen deze parkeerrestrictie. Wethouder Witteman gaf aan dat het college er ook niet gelukkig mee is, maar dat zonder deze restrictie een tekort ontstaat van 13 miljoen, bovenop het bestaande tekort van 6,5 miljoen. Er was tijdens de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid veel protest tegen de parkeerrestrictie. Jan Boer van Stadspartij Leiden Ontzet verliet de vergadering uit protest, omdat onvoldoende naar hem geluisterd werd.

In het collegeprogramma staat dat betaald parkeren alleen wordt uitgebreid op initiatief van en in overleg met de bewoners. Maar ook de overkluizing van de Gooimeerlaan is toegezegd aan de bewoners van Nieuw Leyden en aan Portaal en kan niet zomaar geschrapt worden. De gevolgen van parkeerrestrictie voor de huidige bewoners zijn dat bewoners een parkeervergunning moeten aanschaffen. Het huidige kostendekkende tarief voor een parkeervergunning is € 40,- per kwartaal. Een eventuele 2e parkeervergunning kost € 80,- per kwartaal, maar deze wordt alleen verstrekt als er voldoende uitgeefbare parkeerruimte is. Bezoek moet € 1,50 per uur betalen tussen 9.00 en 21.00 uur of gebruik maken van een bezoekersvergunning, de zogenaamde kraskaart waarmee voor een periode van maximaal 4 uur geparkeerd kan worden. Een kraskaart voor bezoekers kost € 2,- per stuk. Alleen bewoners kunnen deze kaarten aanschaffen en aan hun eigen bezoek verstrekken.

Er waren diverse insprekers uit de wijk aanwezig, die de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid wezen op toezeggingen die in het verleden waren gedaan. Die betroffen voornamelijk een speelveldje, groen in de wijk, bebouwing op de Floris Versterlaan en de ongewenste aansluiting op de Willem de Zwijgerlaan. De meerderheid van de commissieleden wilde dat het college aan deze toezeggingen voldoet.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×