Convenant RijnGouwelijn

Afgelopen vrijdag hebben 19 partijen uit de culturele sector, het onderwijs en het bedrijfsleven een convenant ondertekend waarin afgesproken is om gezamenlijk de komst van de RijnGouwelijn te stimuleren. Volgens de Rijksnota Mobiliteit zal in de Leidse Regio tot en met 2020 de mobiliteit minstens 40% groeien. Daarnaast heeft het Rijk aan Leiden en de regio een inspanningsverplichting opgelegd om 30.000 woningen te bouwen en bestaat het streven om bedrijven en kantoren te ontwikkelen en meer bezoekers naar Leiden te trekken. In de ogen van de 19 partijen is dit allemaal niet mogelijk als de kwaliteit en het imago van het openbaar vervoer niet aanmerkelijk verbeterd wordt.

De samenwerkende partijen stellen verder dat de helft van de omzet in de stad afkomstig is van bezoekers. Musea, Universiteit en Hogeschool zijn voor een nog groter percentage afhankelijk van niet-Leidenaar. “Zonder forensen en bezoekers zou Leiden zich dit voorzieningenniveau niet kunnen permitteren. De inwoners van de stad kunnen daarvanprofiteren”. De partijen zijn ervan overtuigd dat wanneer Leiden haar aantrekkingskracht wil handhaven, haar ambities wil realiseren en het mobiliteitsprobleem in de regio wil beperken, de komst van de RijnGouwelijn noodzakelijk is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×