Vier keer schorsen om p-woord

Tijdens de raadsvergadering moest gisteravond vier keer geschorst worden om de PvdA en de SP bedenktijd te geven over de parkeerrestrictie in Leiden-Noord. Wethouder Witteman noemde de parkeerrestrictie tijdens de raadsvergadering zelf het p-woord. In het collegeaccoord staat dat parkeerrestrictiegebieden alleen kunnen worden uitgebreid op initiatief van en in overleg met de bewoners. In het wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord bleek wethouder Hillebrand echter een parkeerrestrictie te hebben opgenomen, die niet zomaar geschrapt kan worden. Met deze erfenis heeft hij het college in een lastig parket gebracht. Het college vroeg gisteravond extra tijd om met een oplossing te komen.

De gemeenteraad zou alvast kunnen instemmen met de wijkontwikkelingsplan, in afwachting van de oplossing voor de problemen rond de parkeerrestrictie. De VVD wilde daar niet op wachten en diende een amendement in. Paul Laudy stelde daarin voor in het wijkontwikkelingsplan op te nemen dat er geen parkeerrestrictie wordt ingevoerd in Leiden-Noord. Wethouder Witteman was daar tegen, omdat er dan een tekort ontstaat van 13 miljoen. Het college wil daar eerst een oplossing voor bedenken, voordat er vaste afspraken over de restrictie in het plan worden opgenomen. Daarop vroeg de PvdA-fractie een schorsing aan, om te overleggen over het voorstel. Na tien minuten was de fractie nog steeds verdeeld en werd er voor de tweede keer geschorst.

Inmiddels had Paul Laudy zijn amendement gewijzigd en stelde hij voor dat als er een parkeerrestrictie wordt ingevoerd in Leiden-Noord, de huidige bewoners hoe dan ook niet hoeven te betalen. Hierop vroeg de SP-fractie een schorsing aan. De SP is altijd tegen betaald parkeren in Leiden-Noord geweest en had dan ook toegezegd het eerste amendement te steunen. Tijdens de schorsing werd er door de andere coalitiepartijen stevig op de SP ingepraat. Ook de SP had een tweede schorsing nodig om tot het uiteindelijke standpunt te komen, namelijk dat ze wél tegen de parkeerrestrictie zijn, maar níet het amendement steunen. Als reden hiervoor gaven ze aan voldoende vertrouwen in de wethouder te hebben om hem zelf met een oplossing te laten komen. Uiteindelijk stemden VVD, CDA, Leefbaar Leiden, Stadspartij Leiden Ontzet en D66 voor het amendement, wat te weinig was om het aan te nemen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×