College van B & W neemt onduidelijkheden RGL weg

Om vóór het referendum een aantal onduidelijkheden over de RijnGouweLijn weg te kunnen nemen, heeft het College een aantal openstaande thema’s verder uitgewerkt en hier een besluit over genomen. Vandaag heeft het College van B & W een aantal puntjes op de i gezet. Voor het busnet is het uitgangspunt van de gemeente en provincie dat vanwege de RijnGouweLijn zo min mogelijk verandert aan het busnet in Leiden en regio. Bij de komst van de RijnGouwelijn zullen wel de parallel aan het tracé lopende buslijnen worden opgeheven. De gemeente stelt echter de voorwaarde aan de provincie dat als gevolg van de RijnGouweLijn geen verandering mag optreden in de frequentie van busverbindingen vanuit alle wijken en dat er een rechtstreekse verbinding met de binnenstad en het station behouden blijft. Omdat ook de bussen uit de Breestaat verdwijnen moet er een alternatief komen voor de bussen die voorheen door de Breestraat reden. Deze bussen gaan rijden over de route Hooigracht-Langegracht waar de benodigde maatregelen moeten worden genomen om dit goed en veilig te laten gebeuren.

Met de provincie is een proces afgesproken om de veiligheid met de komst van de RijnGouweLijn te waarborgen. De ontwerpen zullen op verkeersveiligheid worden getoetst door een onafhankelijke partij en worden aangepast op basis van haar advies.

De gemeente Leiden neemt hierin haar verantwoording als wegbeheerder en besluit uiteindelijk of de RGL wordt toegelaten. Voor de Lammenschansweg is naast een middenligging en zijligging van de RGL ook een nieuwe variant, de zogenaamde combivariant uitgewerkt.

De Combivariant krijgt van de gemeente de voorkeur, omdat deze verkeersveilig is (o.a. door de brede tussensteunpunten, overzichtelijkheid en verkeerslichten), stedenbouwkundig past bij het historisch profiel van de Lammenschansweg en omdat ten opzichte van de andere varianten de meeste bomen behouden kunnen blijven. Voor de inrichting van de Breestraat wordt gekozen voor een halte met zijperrons ten oosten van de Mandemakerssteeg/Diefsteeg.

Fietsers krijgen een eigen fietsstrook achter de haltes langs. Ten behoeve van de veiligheid worden het gebied voor de fietser en de RGL aangegeven in het straatprofiel. Voor het gebied waar de tram rijdt, attendeert de inrichting van het straatprofiel de overige verkeersdeelnemers op een mogelijke aanwezigheid van de tram. Bussen, brommers, scooters en doorgaande taxi’s zullen worden geweerd uit de Breestraat. De verwachting is dat de nu voorliggende ontwerpen door de onafhankelijke veiligheidscommissie ISA, worden aangemerkt als ontwerpen die voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Indien dit tegen de verwachting in niet het geval mocht zijn, zal het College haar voorstel aan de Raad heroverwegen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×