PvdA stelt verloedering Stevensbloem aan de kaak

Winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof is dringend toe aan een opknapbeurt. De aantrekkelijkheid voor winkeliers om er zich te vestigen neemt aantoonbaar af, hetgeen niet verklaard kan worden door de grootte, ligging of koopkracht in de wijk. Klachten over bevoorrading, verkeersafwikkeling en te weinig aantrekkingskracht van het winkelcentrum zijn genoegzaam bekend. De fractie van de PvdA heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan B & W om te bezien hoe het winkelcentrum met behulp van de wijkbewoners en ondernemers weer uit het dal getild kan worden.

Eigenaar Hildersgroep van het winkelcentrum Stevensbloem heeft aangegeven verbeteringen en gedeeltelijke uitbreiding van het winkelcentrum te willen realiseren. Op donderdag 7 september jongstleden heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met wethouder Marc Witteman, de Hildersgroep en enkele vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging.

De aanwezigen concludeerden allen dat het winkelcentrum moet worden opgeknapt, om de aantrekkelijkheid als koopcentrum voor huidige en belangstellende winkeliers te vergroten. Bovendien is duidelijk dat er iets aan de bevoorrading moet worden gedaan (nu blokkeren grote vrachtwagens tijdens het laden en lossen de stoepen waardoor alle voetgangers, die met kleine kinderen incluis, de drukke weg op moeten, alsook dat de verkeersafwikkeling vanaf de Stevenshofdreef naar het winkelcentrum visa versa nodig aangepakt moet worden (black spots).

De plannen van de Hildersgroep passen niet in het huidige bestemmingsplan en deels ook niet in het ontwerpbestemmingsplan voor de Stevenshof. Er zou gekeken worden of en zo ja hoe deze ruimtelijke ordeningsproblematiek zo snel mogelijk kon worden opgelost. Na 7 september jl.is het echter stil geworden rond het winkelcentrum. De PvdA maakt zich daar ernstig zorgen over. De verloedering gaat door, terwijl mede daardoor de aanzuigende kracht van winkelcentrum de Luifelbaan alleen nog maar zal toenemen.

Leiden Winkelcentrum De Stevensbloem


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×