Woonbootbewoners geofferd aan Oegstgeest

In de nieuwe bestuursovereenkomst die Leiden en Oegstgeest gesloten hebben, is een nieuwe brug tussen de Oegstgeesterweg en de Hugo de Vrieslaan gepland. Op de locatie van de brug liggen nu echter woonboten, die in het ontwerpbestemmingsplan plotseling niet meer voorkomen. De bewoners van de woonboten zijn ten einde raad. Door diverse wethouders is in het verleden toegezegd dat er nooit een brug zal komen in de buurt van hun ligplaatsen. Nu er toch een brug komt, is die precies over hun thuis gepland.

Wat de bewoners nog het meest verbaasd heeft, is dat zij er bij toeval achter moesten komen dat er een bestemmingsplan met die brug erin ter inzage lag, enkele dagen voor het verstrijken van de officiële termijn waarin gereageerd kon worden. Geen van de woonbootbewoners was hierover geïnformeerd. Ook is het in het ontwerpbestemmingsplan maar met moeite te ontdekken dat het plan inhoudt dat de ligplaatsen verdwijnen. Bewoner Jeroen: ‘Ik vind het onbehoorlijk bestuur dat de mensen die het zwaarst getroffen worden door dit plan nooit op de hoogte zijn gesteld. Er is naar nu blijkt ook al eerder een inspraakronde geweest waar ook niemand van ons van op de hoogte was. Misschien heeft het in het Leids Nieuwsblad of in de Oegstgeester Courant aangekondigd gestaan, maar geen van die bladen wordt bij onze woonboten bezorgd.’

Abraham Flippo van het Leidse CDA is al tijdens de raads- en commissievergadering voor de woonboten opgekomen. ‘Eerst is de Haarlemmertrekvaart met de woonboten verkocht aan Smitsloo bv. Nu worden ze opnieuw verkocht, aan Oegstgeest, zogenaamd om de verstandhouding tussen Leiden en Oegstgeest te verbeteren. Volgens de coalitiepartijen is dit te danken aan voortschrijdend inzicht, maar ik noem het bedrog.’ Een jarenlange ruzie tussen Oegstgeest en Leiden lijkt opgelost te worden met deze brug. De geplande tunnel, waar heel Oegstgeest tegen was, wordt geschrapt en vervangen door deze brug op een andere locatie. De Leidse gemeenteraad heeft met het plan ingestemd omdat het algemeen belang groter is dan het belang van de woonboten. Deze verbinding levert namelijk de minste knelpunten en bezwaren op. Aan de gemeenteraad is verteld dat de grond waarop de woonboten liggen, naar Oegstgeest is gegaan. De woonbootbewoners houden echter vol dat zij op het grondgebied van Leiden liggen. Volgens het ontwerpbestemmingsplan hoort het gebied ook bij Leiden.

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de bouwaanvraag. Als ze ook een voorlopige voorziening aanvragen, mag er niet begonnen worden met de bouw. Dit zou een bom onder de bestuursovereenkomst kunnen zijn. Bij de woonboten nestelen ijsvogels, die zwaar beschermd zijn. Bovendien zijn er in het verleden toezeggingen gedaan dat er nooit een brug op deze locatie zal komen. Als de rechter de bewoners gelijk geeft, mag de brug niet gebouwd worden en moet de hele discussie weer worden overgedaan. Daar komt nog bij dat alle kosten rond de bezwaarprocedures voor rekening van Leiden komen en niet van Oegstgeest, zoals veel raadsleden dachten. Daardoor is het financiële voordeel van de bestuursovereenkomst voor Leiden onzeker. De bewoners van de woonboten hebben een website geopend om hun bezwaren tegen de brug kenbaar te maken: //brugtever.somweb.com .

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×