Pancras-West eist intrekken vergunning Linkse Kerk

Het bestuur van Wijkvereniging Pancras-West heeft het College van B&W gevraagd de aan De Linkse Kerk verleende drank- en horecavergunning zo snel mogelijk weer in te trekken. De vergunning is volgens de vereniging op twee punten in strijd met het bestemmingsplan. “U (het college, red) had er dan ook niet bij de krakers op mogen aandringen een aanvraag in te dienen, laat staan dat u die had mogen verlenen”. Ook wil de vereniging dat de gemeente handhavend optreedt: “Omdat het verlenen van een Drank- en Horecavergunning niet betekent dat deze ook mag worden uitgeoefend als er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan herhalen wij, in de geest van het nieuwe regeringsakkoord en uw eigen handhavingsbeleid, wederom ons verzoek om handhavend op te treden.”

In een brief aan omwonenden roept de wijkvereniging op om maandagavond naar de door de gemeente georganiseerde informatie-bijeenkomst te komen om de bezwaren van de buurt nogmaals duidelijk onder de aandacht te brengen. “De Linkse Kerk adverteert met de mogelijkheid van verhuur van Marinus van der Lubbezaal. Als de brandveiligheid geregeld is zullen ca. 130 bezoekers in ‘De Linkse kerk’ aanwezig kunnen zijn. Voeg daaraan toe de ca. 70 bezoekers die ‘Bar en Boos’ voor zijn jamsessies met na 24.00 uur een optreden van een DJ binnen haar muren heeft en het is duidelijk dat wij blijvend met aanzienlijke overlast van deze verkapte horeca-inrichtingen te maken krijgen. Willen wij dat?,” aldus de oproep aan de buurt.

Een groep omwonenden heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Volgens de wijkvereniging is de beslissing van het gemeentebestuur om een drank- en horecavergunning af te geven genomen in strijd met het bestemmingplan. Men spreekt daarom van onbehoorlijk bestuur en gaat er vanuit dat het besluit teruggedraaid zal moeten worden.

“Tijdens een zitting, afgelopen woensdag bij de rechtbank in Den Haag, van omwonenden tegen de gemeente, liet de vertegenwoordigster van de gemeente weten dat als zou blijken dat er aanzienlijke weerstand is tegen de legalisering van de horeca-activiteiten de gemeente af zou zien van het starten van een procedure van het herzien van het bestemmingsplan. Zonder zo’n herziening kan de gemeente een aantal noodzakelijke vergunningen niet afgeven en zal zij uiteindelijk toch moeten handhaven,” zo laat de wijkvereniging weten. “Hier ligt dus uw kans om deze ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Kom daarom naar de discussiebijeenkomst en laat uw mening horen.”

Leiden eurodusnie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×