SSL-voorzitter Peter Labrujère en wethouder Johjn Steegh tekenen de overeenkomst. directeur Chris Verplancke (links) en bestuurslid David Wielkens kijken tevreden toe. (Foto: PR).

Stadsparkeerplan en gemeente tekenen uitvoeringsovereenkomst

Gisteravond hebben verkeerswethouder John Steegh (GroenLinks) en voorzitter Peter Labrujère van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL) een uitvoeringsovereenkomst getekend. Daarmee wordt SSL financieel gecompenseerd voor het wegvallen van de subsidie voor de medewerkers van de Leidse parkeerstichting. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van de nieuwe eigenaren van het volledige Haagweggebied. Jan Heystek van Strukton en Hans Kooijman van Blauwhoed vertegenwoordigden in het kantoor van SSL-directeur Chris Verplancke de ontwikkelaar La Linea CV die in de toekomst huizen op het terrein wil bouwen.

Wethouder Steegh is blij dat de nieuwe grondeigenaar van het Haagwegterrein, projectontwikkelaar La Linéa, instemt met de voortzetting van het gebruik van de grond door de Stichting Stadsparkeerplan Leiden totdat de geplande bouwwerkzaamheden beginnen. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente doorgaat met de procedure van het bestemmingsplan.

De gemeente vindt de activiteiten van SSL van groot economisch belang voor de (binnen)stad. Ook het feit dat SSL met het aannemen van doorgaans moeilijk bemiddelbaar personeel een succesvolle invulling geeft aan gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid wordt erg gewaardeerd. Daarom wil de gemeente de stichting financieel tegemoet komen en neemt het verwachte jaarlijkse verschil tussen beschikbare loonkostensubsidies en feitelijke loonkosten van een groot deel van het huidige personeel voor haar rekening. Dit verschil wordt ten laste gebracht aan het Parkeerfonds.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×