VVD pleit voor cameratoezicht rond Stevensbloem

De VVD heeft schriftelijke vragen aan het College van B & W gesteld over de uit de hand lopende situatie met hangjongeren rond winkelcentrum de Stevensbloem. VVD-er Alfred van der Klis wil tevens weten of het raadzaam is hier preventief cameratoezicht in te stellen. Volgens omwonenden loopt de situatie met hangjongeren uit de hand. De VVD wil weten hoe B & W de situatie ter plekke classificeert. Verder wil Van der Klis van het College van B & W weten of het college van plan is om op korte termijn extra politiemiddelen in te zetten rond het winkelcentrum ? Zou de situatie in de Stevensbloem voldoen aan de criteria die het college voorstelt om over te gaan tot het gebruik van cameratoezicht, zoals geformuleerd in de voorliggende nieuwe APV? Zo niet, wat zijn dan wel criteria voor het college om cameratoezicht in te stellen bij dit soort probleemgebieden in de Leidse wijken?

 

Het baart de VVD zeer ernstige zorgen dat plotseling bewoners, winkeliers en leden van de wijkvereniging aangeven dat ernstige overlast zoals vandalisme, vervelend hanggedrag en brandstichting in de wijk geen incidenten meer zijn. Zij spreken echter over “een groot en structureel probleem”. De voorzitter van het wijkbestuur heeft het in het Leidsch Dagblad bovendien over het feit dat deze ernstige problemen door de gemeente niet voldoende worden onderkend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×