Publieke weerstand RGL kan nog omslaan in succes

Publieke weerstand tegen een tramverbinding als de RGL vinden we elders in de wereld ook. Dat Leiden daarin niet alleen staat is ook duidelijk. Toch is het mogelijk dat deze weerstand nog kan omslaan in een meer positieve kijk op een sneltramverbinding. Hoe dat moet vertelt Luis Aparchio in een geheel hieraan gewijd college dat voor iedereen toegankelijk is. Dr. Luis Aparicio is in december vorig jaar in Straatsburg gepromoveerd op een sociaal-wetenschappelijke analyse van de publieke controverse rondom de invoering van een tramwegnet in Straatsburg. Aparicio bespreekt aan de hand van de aanleg van de Straatsburgse tram de interactie van sociale en technische aspecten bij grootschalige technologische projecten. Hij zal met name ingaan op de participatie van de burgers daarbij. Weerstand, engagement, retoriek, communicatie en stedelijke leefkwaliteit komen aan de orde. In zijn proefschrift beschrijft hij hoe na grote publieke weerstand bij de Straatsburgers de tram uiteindelijk een groot succes is geworden.

Aparicio is verbonden aan de Université Louis Pasteur Straatsburg, en het Institut National de la Recherche Agronomique te Parijs.

Titel lezing: The Strasbourg Tramway Project: A Case on Resistance and Sociotechnical Acceptability. Datum: vrijdag 2 maart 14.00 -17.00 uur. Locatie: Kamerlingh Onnesgebouw, Steenschuur, Grote Zaal. Na de lezing van Aparicio zal er een debat zijn over de resultaten van zijn onderzoek, en wat dit voor de Rijn-Gouwelijn door Leiden betekent.

GroenLinks is een van de initiatiefnemers voor dit debat en heeft daar zo zijn beweegredenen voor. Niet zozeer om de RGL ‘door de strot te duwen’, maar om visie en argumenten te scheiden van sentimenten en afgeleide discussies. Ook is het daarbij van belang om aan te geven dat de werkwijze van het RGL-projectbureau, toen eenmaal in 2002 door de gehele gemeenteraad (minus 1 stem) was besloten tot de aanleg van de RGL, gebaseerd was op inbreng van betrokkenen. De RGL-tegenstanders willen dat kennelijk niet inzien en erkennen niet dat er in het nu voorliggende Voorlopig Ontwerp van het RGL-trace door Leiden veel is aangepast en verbeterd ten behoeve van de veiligheid en het goed verenigen van verschillende wensen. Niemand heeft belang bij het doordrukken van ‘bestuurlijke speeltjes’ zoals wordt gesuggereerd. Om die reden hebben GroenLinks en PvdA juist in het College-accoord 2006-2010 opgenomen dat er eerst onderzoek naar een buitenom tracé plaatsvond en dat er een referendum wordt georganiseerd. Ook dat wordt niet ruiterlijk door de tegenstanders erkend.    

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×