PvdA: "Stevensbloem, helaas jaar wachten op aanpassingen"

De PvdA heeft het college van B&W vragen gesteld over de voortgang van het opknappen van het winkelcentrum Stevensbloem. Daar wordt al veel te lang over gepraat. De PvdA vindt de antwoorden niet helemaal bevredigend: pas in februari 2008 zal het bestemmingsplan worden afgerond. Daarna zal de bouwvergunning afgegeven worden en kan de eigenaar beginnnen met verbouwen en herinrichten. Versnelling van de procedure blijkt helaas niet mogelijk. De gemeente zit nu nog om de tafel met de eignaar om het eens te worden over een acceptabele oplossing voor de bevoorrading en de verkeersafwikkeling. Bij acceptabel denkt het college aan twee punten: een redelijke verdeling tussen kosten van herinrichten van het openbaar gebied tussen eigenaar en gemeente, en het voldoen aan de randvoorwaarden die de gemeente aan de indeling van die openbare ruimte stelt.

Opknappen van het winkelcentrum Stevensbloem en oplossen van de verkeersafwikkeling is broodnodig. De vandalismegevoeligheid van het winkelcentrum is in de huidige staat groot. De PvdA is tevreden met de aanpak van politie, die goed een vinger aan de pols houdt en waarmee beter zicht komt op wie de betreffende overlastveroorzakers zijn. De PvdA verwacht dan ook veel meer van aanpassen van het winkelcentrum, dan van het cameratoezicht waarop de VVD aandringt. De PvdA is van mening dat cameratoezicht niet in de plaats mag komen van daadwerkelijk surveilleren en pas mag worden ingezet als aanpassing van de inrichting niet tot resultaat leidt, of niet mogelijk is.

Op de vraag wat er gebeurt met de wensen van de winkeliers is het antwoord dat die zijn vervat in de randvoorwaarden waaraan de eigenaar zal moeten voldoen met zijn plannen. Omwonenden zullen worden betrokken bij het nadere overleg, zodra dat is afgestemd met de eigenaar van het winkelcentrum. De eigenaar meldt desgevraagd de bewoners te zullen informeren, zodra duidelijkheid is rond toestemming voor de plannen. De PvdA gaat kritisch volgen of er hard gewerkt wordt aan een oplossing, waarbij alle belangen tot hun recht komen. Zodra meer duidelijkheid is zullen we aandringen op snel overleg met de betrokkenen.

Leiden Winkelcentrum De Stevensbloem


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×