CDA wil RGL-geld voor snelle aanpak 'black spots'

Het CDA pleit er bij het College van B&W voor om gevaarlijke verkeerssituaties in Leiden, zogenaamde ‘black spots’, met voorrang aan te pakken nu er niet langer geld gereserveerd hoeft te worden voor de RijnGouweLijn. Als eerste wil de partij dat de aansluiting van de Julius Caesar-brug bij Roomburg op de Kanaalweg veiliger wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door verkeersremmende maatregelen. Directe aanleiding is een ongeval waarbij iemand gewond raakte, vanmorgen bij het kruispunt van de Julius Caesar-brug met de Kanaalweg.

“Bij de Julius Caesarburg komen fietsers vanuit Roomburg vanaf de helling van de brug met redelijke snelheid rechtstreeks op de kruising met de Kanaalweg. Bovendien lijken de verkeerslichten niet altijd te werken. Met de voltooiing van de wijk Roomburg zullen veel fietsers, waaronder scholieren, gebruik maken van deze brug. Velen ervaren deze situatie als onveilig en onoverzichtelijk,” aldus de raadsleden Jan-Jaap de Haan en Abram Flippo.

Bij het ontwerp van de brug is onder meer door het wijkbestuur aangedrongen op de aanleg van een (mini-)rotonde bij de kruising. “Naar verluidt heeft het negatieve advies van de ARK er toe geleid dat er geen rotonde kwam. Deze zou het ‘gestrekte beloop’ van de Kanaalweg doorbreken”. Het CDA vindt dat bij de aanleg van kruisingen stedenbouwkundige argumenten voortaan volstrekt ondergeschikt moeten zijn aan de verkeerskundige criteria.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×