Hillebrand: "Opheffen buslijnen voorkomen"

Vice-voorzitter Ron Hillebrand van de provinciale PvdA-fractie is bang dat het Leidse nee in de RGL-referendum zal leiden tot het opheffen van buslijnen, waardoor het openbaar vervoer in de Sleutelstad zal verslechteren. “Hoe brengen we de exploitatie van het regionale busvervoer, dat een verlies van een miljoen per jaar oplevert, nu op orde,” zo vraagt Hillebrand zich af. Het schrappen van buslijnen zou pas echt een dramatisch gevolg van het referendum zijn”.

Hillebrand pleit ervoor om nu snel de discussie te gaan voeren over de vraag wat er dan wel moet gebeuren. “De tijd dringt en Leiden verdient het dat haar problemen linksom of rechtsom worden opgelost. Met het referendum is misschien wel een politiek verschil van mening in de Leidse politiek opgelost, maar niet het maatschappelijke probleem.

Het oplossen van het Leidse bereikbaarheidsprobleem met kleine busjes ziet Hillebrand in ieder geval niet zitten. “Daardoor blijft het hele Leidse vervoerssysteem tot in de verre toekomst afhankelijk van de beschikbaarheid van gesubsidieerde arbeid. Met een ander tracé kwijnt de binnenstadseconomie nog verder weg en ook de overlast van de bussen in de Breestraat wordt daarmee niet opgelost.

Hillebrand wijst er ook op dat Leiden diverse overeenkomsten heeft gesloten met Gouda en Alphen. “Daar rekent men op uitbreiding van het aantal haltes op het spoor”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×