Reserve voor herstructurering huurwoningen

Deze week vulde de gemeenteraad een “Bestemmingsreserve Herstructurering” met in totaal 28 miljoen. Het geld is afkomstig van de Leidse huurders, die jarenlang een te hoge OZB-belasting hebben betaald. Daarnaast kopen de Sleutels en Ons Doel grond van de gemeente, wat ook geld oplevert. De SP wil dat dit geld gebruikt wordt om alle Leidse huurwoningen van goede isolatie en dubbel glas te voorzien. SP-raadslid Louk Rademaker: “Dit linkse college heeft afgesproken te investeren in energiezuinige woningen. Nu het geld beschikbaar is, moeten we snel zaken doen.”

De teveel betaalde OZB wordt op verzoek van de huurdersorganisaties in een apart fonds gestopt, het WOZ-fonds. Dat is een gezamenlijke instelling van huurdersorganisaties, die verbonden zijn aan de Leidse woningcorporaties. Het geld zal besteed worden aan projecten voor hun huurders om het woon- en leefklimaat te bevorderen en aan activiteiten die bedoeld zijn om de participatie en belangstelling van bewoners voor hun wijk of buurt te bevorderen.

Rademaker: “In Amsterdam worden de komende jaren 250.000 huizen geïsoleerd. Portaal-Leiden gaat met 6 miljoen euro al haar woningen voorzien van dubbel glas. Nu nog de huizen van de andere twee corporaties in Leiden. De 15 miljoen die nog ‘over’ is, is meer dan voldoende om dat te bereiken. Het doel? Alle woningen in Leiden moeten dubbel glas hebben!” Het isoleren van vloeren en dubbel glas kan elk maand leiden tot een lagere energierekening van soms wel honderd euro. Lager energieverbruik is ook goed voor het milieu. Daarom is in het Leidse collegeakkoord tussen de SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie afgesproken dat er geïnvesteerd moet worden in energiezuinige huurwoningen.

Dit najaar worden prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwcorporaties. Rademaker: “De SP wil dat in die afspraken ook de investering in dubbel glas opgenomen wordt. Liefst geven de corporaties al eerder aan dat ze zélf deze ambitie ook hebben.” Over twee weken vergadert de gemeenteraad over het voorstel van de SP. De VVD had al aangegeven het een ‘positief’ voorstel te vinden. Veel andere partijen laten liever aan de corporaties over waar ze het geld aan besteden. Ook wethouder Witteman ziet weinig in een opdracht aan de corporaties.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×