Ruim 829.000 euro voor Ondernemersfonds Leiden

Het College van B & W stelt de gemeenteraad voor in 2007 een bedrag van 829.125 euro ter beschikking te stellen voor het Ondernemersfonds Leiden. Uit een evaluatie is gebleken dat het Ondernemersfonds goed functioneert en voldoet aan de gestelde eisen. Door de wijze van financieren wordt het zogenaamde free-ridersprobleem, waarbij ondernemers wel de lusten genieten maar niet de lasten meebetalen ruimschoots ondervangen. Uit het Ondernemersfonds worden collectieve belangen van Leidse ondernemers behartigt, waaronder promotie. Het bedrag is tot stand gekomen na een indexering over 2006.    

In tegenstelling tot andere gemeenten legt Leiden bedrijven een hogere OZB op. Momenteel ligt nog onder de hamer bij de Minister van Binnenlandse Zaken of deze opzet en wijze van inning wel voortgezet mag worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×