Sleutelstad 93.7 FM alsnog op de kabel

De regionale programmaraad geeft onze radiozender Sleutelstad 93.7 FM alsnog een kabelfrequentie. Vorig jaar werd een aanvraag nog afgewezen, onder meer omdat Sleutelstad pas kort in de lucht was. Ook werd de zender door de programmaraad ’te Leids’ gevonden. De ommezwaai komt nu RTL FM vorig jaar haar etherfrequentie moest inleveren en vervolgens de kabelfrequenties overdroeg aan TMF Radio, een samenwerkingsverband tussen Sky Radio en de tv-zender TMF.

“De invulling van het radioprogramma TMF Radio is wezenlijk anders dan RTL FM. Deze laatste zender richtte zich op een wat ouder publiek, en bracht ook veel nederlandstalige muziek. Om deze reden werd RTL FM in eerste instantie ook door de programmaraad in het radioadvies opgenomen. De radiozender Sleutelstad FM heeft ons de afgelopen maanden verzocht de plaats van RTL FM op het kabelnet te mogen innemen, nu RTL FM als radiozender feitelijk is opgehouden te bestaan. Deze verzoeken, alsmede het ongevraagd in het basispakket terechtkomen van TMF Radio, is voor het dagelijks bestuur aanleiding geweest te bekijken hoe om te gaan met de ongevraagde vervanging van RTL FM door TMF Radio,” zo laat de programmaraad weten.

Het zonder door de programmaraad in het basispakket geadviseerd te zijn doorgeven vanTMF Radio vindt het dagelijks bestuur van de programmaraad een ongewenste zaak, omdat er daardoor geen inhoudelijke discussie over de programmering van deze zender door de programmaraad heeft kunnen plaatsvinden. Het ‘voordringen’ van TMF Radio moet volgens de programmaraad dan ook niet zomaar beloond worden. “Bovendien wijkt de programmering van TMF Radio zodanig af van wat RTL FM bracht, dat er duidelijk sprake is van een geheel ander radiostation met een geheel ander programma-aanbod.”

“Tijdens de discussie over de vaststelling van het huidige radioadvies bleek dat er ook bij enkele leden van de programmaraad sympathie bestond voor het in onze regio gevestigde radiostation Sleutelstad FM. Deze zender richt zich momenteel op de Leidse regio met eenprogramma wat voornamelijk gericht is op 30-plussers. Er wordt veel muziek ten gehoregebracht die populair is bij deze leeftijdsgroep, terwijl daarnaast ook aandacht wordt besteed aan muziek van regionale artiesten, waaronder nederlandstalige artiesten. De muziekkeuze heeft enigszins overeenkomsten met hetgeen RTL FM bracht,” aldus het bestuur van de programmaraad in haar besluit. “Sleutelstad FM brengt ook nieuwsuitzendingen met nieuws uit de Leidse regio, en zou wat dat betreft wellicht een meerwaarde op het kabelnet kunnen vormen.”

Tijdens de discussie over eventuele opneming van Sleutelstad FM in het huidige radioadvies, tijdens de vergadering van 26 juni 2006, hebben enkele programmaraadsleden uitgesproken dat hun voorkeur uitging naar een regionale commerciƫle radiozender die zich richt op het gehele gebied waarvoor de Programmaraad Rijnland Bollenstreek adviseert. Op dat moment richtte Sleutelstad FM zich voornamelijk op de gemeente Leiden. Om die reden, maar ook vanwege het beperkte aantal beschikbare kanalen op het kabelnet, kon de programmaraad toen niet overgaan tot een positieve advisering over Sleutelstad FM voor opname in het basispakket.

“In het afgelopen jaar is gebleken dat Sleutelstad FM met name in de Leidse regio een vaste luisterkring heeft opgebouwd. De zender beschikt over een studio in het centrum van Leiden en doordat het bereik van de etherzender fors vergroot is wordt er nu ook in de regio relatief veel via de ether naar de zender geluisterd. Daarnaast weten regionale adverteerders de zender inmiddels ook te vinden. Om deze redenen zijn er bij de programmaraad de nodige verzoeken binnengekomen om Sleutelstad FM ook door te gaan geven via de kabel. Nu het kanaal van RTL FM niet langer door deze zender wordt ingevuld op de wijze die de programmaraad wil zien, en het dagelijks bestuur de zender TMF Radio niet als automatische vervanger van RTL FM beschouwt, ontstaat er een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van enkele programmaraadsleden, kabelabonnees en Sleutelstad FM zelf om deze in Leiden gevestigde zender alsnog door te geven via de kabel.”

Het dagelijks bestuur van de programmaraad laat weten dat het gewenst is om Sleutelstad FM nadrukkelijk een kans geven om aan te tonen dat de zender een meerwaarde op het kabelnet is voor de luisteraars in het gehele gebied Rijnland Bollenstreek.

Casema heeft inmiddels laten weten dat men een tussentijds advies van de programmaraad voor de invulling van het voormalige kanaal van RTL FM door Sleutelstad FM zal uitvoeren, maar wil wel de zender TMF Radio blijven doorgeven. Dat zal dan gaan gebeuren in het deel van het radiopakket waarover Casema zelf beslist.

Leiden Sleutelstad FM


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×