Armoedebeleid krijgt blijvend aandacht

De commissie werk en financiën van de Leidse gemeenteraad heeft besloten om in samenspraak met de stad het armoedebeleid tegen het licht te houden. Het doel is armoede in het algemeen en voedselbanken in het bijzonder te bestrijden. De fractie van GroenLinks opperde gisteren het idee om met betrokkenen in de stad in discussie gaan en de commissie ondersteunt dit voorstel. Het Leidse minimabeleid staat goed bekend, mede gelet op het relatief hoge budget dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld. De fractie van GroenLinks wil daar niet aan tornen. Maar zolang er een voedselbank bestaat in de stad is er geen reden om achterover te gaan leunen.

In diverse steden zijn discussies gevoerd over het effect van het gevoerde armoedebeleid. Daarbij worden vaak creatieve oplossingen gevonden om knelpunten uit de wereld te helpen. De vraag is of de mensen die dit het meest nodig hebben wel voldoende profiteren van het beleid. Het gaat hierbij onder andere om het gebruik van de declaratieregeling, de bijzondere bijstand en de mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Maar ook in bredere zin kan het beleid worden getoetst op effectiviteit. De manier waarop diverse instanties in de stad armoedeproblemen signaleren en al dan niet met elkaar samenwerken om erger te voorkomen verdient voortdurende aandacht. Voorkomen moet worden dat mensen in de neergaande spiraal van de armoede terechtkomen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×