CDA: “Gemeente moet participeren tijdens EL CID-week”

CDA- Gemeenteraadslid Joost Bleijie zal morgen tijdens de commissievergadering Bestuur & Leefbaarheid het college van B & W oproepen de openingsactiviteit van de EL CID-week voor haar rekening te nemen. “In andere universiteits- en Hogeschoolsteden participeert de gemeente nadrukkelijk tijdens de introductieweken voor nieuwe studenten, bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten voor haar rekening te nemen. Hiermee geven deze steden het belang aan van het zijn van studentenstad. In Leiden is dat niet het geval, terwijl Leiden als oudste universiteitsstad toch vaak geroemd wordt om haar bruisende studentenleven”.

Bleijie vindt dat de gemeente Leiden zou moeten participeren tijdens de Leidse introductieweek EL CID. Volgens het Raadslid is de openingsactiviteit, die traditioneel in de Hooglandse Kerk gehouden wordt, bij uitstek de activiteit waar dit zou kunnen. “De openingsactiviteit is voor de ruim 2000 nieuwe Leidenaren de eerste echte kennismaking met de stad. Juist om het belang van studenten aan te geven, zou de gemeente deze activiteit voor haar rekening moeten nemen om zich nadrukkelijker als gastheer te kunnen profileren” zo zegt Bleijie.

Aanleiding van het verzoek van Bleijie ligt in de bezuinigingsronde van de universiteit waardoor de organisatie van de EL CID-week is getroffen. “Ze moeten het doen met een aanzienlijk lager bedrag aan subsidie van de universiteit en dus wordt noodgedwongen het programma en de begroting kritisch bekeken. Daarbij is de opmerkelijke conclusie getrokken dat de gemeente Leiden, dè studentenstad bij uitstek, geen rol heeft tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten. Dat heeft mij verbaasd!” meent Bleijie. “In plaats van het aannemen van een actieve rol als gastheer tijdens deze introductieweek, wordt er slechts een rekening van ruim 8000 euro gestuurd voor de kosten van de leges!”.

Bleijie zal het college van B&W oproepen om de openingsactiviteit van de EL CID-week in de Hooglandse Kerk te ondersteunen. “Het is bij uitstek de activiteit waar de gemeente de nieuwe studenten als nieuwe Leidenaren kan verwelkomen. De burgemeester kan de studenten tijdens deze activiteit als gastheer een aangenaam verblijf in Leiden toewensen, maar kan eveneens de hoop uitspreken dat studenten na hun studententijd in Leiden zullen blijven wonen. Zodoende blijft de door de studenten opgedane kennis voor Leiden bewaard.

Natuurlijk kan tijdens deze activiteit ook de oproep gedaan worden aan de studenten om zich vooral bij de afdeling burgerzaken in te schrijven als Leidenaar. Dat levert de gemeente weer een vergoeding op uit het gemeentefonds!”. “Ik hoop van harte dat het college haar rol als gastheer tijdens de EL CID-week oppakt. Niet alleen in woord zoals dat al jaren tijdens de opening van de week plaatsvindt, maar tevens in daad door de EL CID-commissie de reikende hand te bieden en de openingsactiviteit voor haar rekening te nemen.” meent Bleijie.

Overiegens blijkt uit universiteitsblad Mare dat studenten dit jaar tien euro meer moeten betalen om met het introductieprogramma te mogen meelopen.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×